Sari direct la conținut

​Declarația unică 2019. Elementele esențiale, exemple și clarificări

HotNews.ro
Adrian Benta, consultant fiscal, Foto: Hotnews
Adrian Benta, consultant fiscal, Foto: Hotnews

​Persoanele fizice rezidente în România ce au realizat venituri extrasalariale în anul 2018 sau cei care estimează că vor realiza venituri extrasalariale și în acest an, au obligația să depună până pe data de 15 martie 2019, Declarația unică pentru impozitare. Miercuri, ANAF a publicat Ordinul care adopta formatul Declaratiei unice pentru anul 2019. Consultantul fiscal Adrian Benta a rezumat pentru HotNews.ro elementele esențiale pe care trebuie să le știți.

Pentru anul 2019, contribuabilii trebuie să estimeze veniturile ce se vor realiza și trebuie să completeze secțiunea din declarație corespunzătoare acestui an. Termenul de plată a impozitului pentru anul 2019 este data de 15 martie 2020.

  • Foarte important: formularul în sine conține și o rubricație cu bonificație aferentă anului 2019. Codul fiscal stabilește faptul că o eventuală bonificație se aprobă prin legea bugetului de stat. Urmează să vedem dacă se acordă această bonificație, în funcție de cum se va aproba Legea bugetului de stat pentru anul 2019, când aceasta va fi adoptată de Parlament.

Scopul acestui formular este de a raporta situația finală a veniturilor pentru anul 2018, când contribuabilul cunoaște deja veniturile realizate, având termenul de plată a diferențelor de impozit data de 15 martie 2019. Pentru anul 2018, formularul Declarației unice ține cont de cele două bonificații deja acordate, respectiv transmiterea electronică a declarației până în data de 31 iulie 2018 – reducere 5% și pentru plata impozitelor până în data de 15 decembrie 2018 – reducere 5%.

  • Trebuie să ținem cont că în acest an Declarația unică se depune doar în format electronic. Nu se admite depunerea în format hârtie la registratura autorității fiscale.

Declarația se depune și de către persoane rezidente în România ce au realizat în anul 2018 venituri din străinătate impozabile în România. Aici trebuie dezvoltată analiza pe situație concretă.

  • De exemplu, dacă un contribuabil începe pe parcursul exercițiului să realizeze venituri, cum ar fi de exemplu, venituri din chirii sau venituri din activități independente, va depune Declarația unică cu venitul estimativ în termen de 30 de zile de la evenimentul ce a condus la realizarea venitului.

Declarația conține rubricația necesară pentru:

• Declararea și plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, fie în mod obligatoriu, când obligația este generată prin efectul legii, fie în mod facultativ, când persoana fizică dorește să fie asigurată în sistemul public de sănătate;

• Declararea și plata contribuției la asigurările sociale – pensii, fie când această obligație este generată prin efectul legii, fie prin opțiune.

Veniturile supuse declarării sunt:

a)activităţi independente, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b)venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;

c)cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;

Notă: Nu au obligaţia completării subsecţiunii contribuabilii care au realizat venituri din arendă şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi care nu au început activitatea în luna decembrie, nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente.

d)activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

e)piscicultură şi/sau silvicultură;

f)transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;

g)alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Bine de știut:

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligaţia declarării veniturilor şi depunerii declaraţiei (se completează secțiunea aferentă asigurărilor sociale).

  • Contribuția la asigurările sociale de sănătate se datorează și în anul 2019 dacă persoana fizică realizează venituri extrasalariale în sumă anuală mai mare de 12 x salariul minim brut garantat la plată. Suma de plată este în procent de 10% din această bază de calcul.
  • Există situația în care persoana fizică nu realizează plafonul de venituri mai sus amintit, nu datorează plata contribuției, însă dorește să fie asigurată în sistemul public de sănătate. În acest caz, se platește asigurare de sănătate pentru un număr de 6 luni, fiind asigurat pentru un an.
  • Contribuția la asigurările sociale – pensii se datorează pentru venituri din activități independente și, după caz, pentru veniturile din drepturi de autor, când persoana ce le realizează nu este salariată și nici nu este reținută contribuția de plătitorul drepturilor de autor, când veniturile anuale depășesc suma de 12 x salariul minim brut garantat la plată. Contribuția este în procent de 25% și se datorează la o bază stabilită de contribuabil, ce nu poate fi mai mică lunar de salariul minim brut.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro