Sari direct la conținut

Noi standarde si indicatori de performanta pentru acreditarea si evaluarea scolilor doctorale. Printre indicatori: calitatea tezelor de doctorat sustinute in ultimii 5 ani si existenta procedurilor de prevenire si rezolvare a cazurilor de plagiat

HotNews.ro

Ministrul Educatiei Mircea Dumitru a aprobat saptamana aceasta, prin ordin, metodologia privind autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii. Unul dintre indicatorii de performanta avuti in vedere in cadrul procesului de evaluare periodica a scolilor doctorale il reprezinta calitatea tezelor de doctorat sustinute in ultimii 5 ani. Evaluarea va clasifica tezele conform unei grile structurate pe cinci niveluri: nivel stiintific de varf, nivel stiintific ridicat, nivel stiintific bun, nivel stiintific modest si non-valoare stiintifica.

Documentul are la baza cele trei domenii de asigurare a calitatii – capacitatea institutionala, eficacitatea educationala si managementul calitatii – in raport cu care sunt definite standardele, standardele de referinta si indicatorii de performanta care trebuie indepliniti de o scoala doctorala pentru a putea functiona.

Cunoasterea stiintifica generata in cadrul scolii doctorale in ultimii 5 ani este, de asemenea, un indicator de performanta in interiorul caruia vor fi evaluate, prin raportare la specificul domeniului de doctorat, articolele publicate de studentii-doctoranzi in reviste relevante domeniului si volume de autor sau colective, rezultatele cercetarii stiintifice relevante domeniului, contributia la demersuri de cercetare programatice si integrate in retele academice nationale sau internationale si contributiile stiintifice de top ale membrilor scolii doctorale, din ultimii 5 ani, realizate impreuna cu doctoranzii, prin care scoala se considera un actor competitiv la nivel international.

Se va pune accent pe contributii in care autorii principali sunt din cadrul scolii doctorale. Un plus poate fi adus de publicatii de top (ex. Nature/Science/Top-10 in domeniu dupa scorul relativ de influenta, Hot papers, Higly cited papers etc.), premii nationale si internationale de prestigiu (ex. premii ale unor universitati de top sau organizatii profesionale internationale de referinta in domeniu) si recunoasteri academice internationale de prestigiu.

De asemenea, un accent deosebit va fi pus pe existenta procedurilor de prevenire a fraudei academice si de rezolvare a situatiilor de incalcare a eticii universitare. Mai important insa acest segment reprezinta una dintre conditiile de eligibilitate in vederea declansarii procesului de evaluare externa, scoala doctorala trebuind sa demonstrezeaplicarea prevederilor codului de etica si deontologie profesionala al institutiei si promovarea consecventa de masuri pentru prevenirea, identificarea si combaterea unor eventuale fraude academice, in special a plagiatului.

OMENCS 6.153_2016 Evaluare Scoli Doctorale

Fiecare scoala doctorala va fi evaluata individual, pentru fiecare domeniu in parte, in vederea acreditarii, din 5 in 5 ani, pe baza performantei scolii doctorale si a capacitatii institutionale a Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) din care face parte scoala doctorala. Autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale se realizeaza de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior (ARACIS) sau de o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau din strainatate, inregistrata in Registrul European pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (EQAR). In acest sens, Mircea Dumitru a aprobat si ordinul privind adoptarea metodologiei de reglementare a activitatilor desfasurate pe teritoriul Romaniei de agentiile de asigurare a calitatii din strainatate, inregistrate in EQAR.

In baza criteriilor, standardelor si indicatorilor de performanta utilizati in evaluarea externa a scolilor doctorale, agentia abilitata, CNATDCU si CNCS, prin consultarea structurilor asociative ale universitatilor si a federatiilor studentesti reprezentantive la nivel national, vor elabora ghidul de evaluare a scolilor doctorale, adoptat ulterior prin ordin al ministrului Educatiei, si fisele vizitei.

OMENCS 6.154_2012 EQAR

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro