Sari direct la conținut

Procedurile de inregistrare sau modificare a domiciliului fiscal

HotNews.ro

In Monitorul oficial a fost publicat un ordin al presedintelui ANAF care reglementeaza procedurile de inregistrare sau modificare a domiciliului fiscal. De asemenea, acesta reglementeaza si formatul deciziilor de inregistrare/modificare a sediului fiscal si al notificarii de

inregistrare a sediului fiscal din oficiu.

OpANAF nr. 3845/2015 reglementeaza procedurile de inregistrare / modificare a domiciliului fiscal.

  • Cand trebuie sa inregistram sau sa modificam domiciliul fiscal declarat?

Contribuabilii care au obligatia inregistrarii in registrul comertului trebuie sa se inregistreze sau sa modifice domiciliul fiscal declarat la organul fiscal central daca:

a) se solicita inregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor, in cazul in care acestea nu se realizeaza la sediul social declarat sau la locul in care se afla majoritatea activelor;

b) se solicita modificarea domiciliului fiscal, inclusiv in cazul in care se modifica sediul social.

Persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica si persoanele fizice care exercita profesii libere au obligatia inregistrarii/modificarii domiciliului fiscal, daca acesta este diferit de sediul social/sediu/sediul activitatii, in urmatoarele situatii:

a) daca se solicita inregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor/locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala, in cazul in care acestea nu se realizeaza la sediul social declarat/sediu respectiv la locul in care se afla majoritatea activelor;

b) daca se solicita inregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala, in cazul in care aceasta nu se desfasoara la sediul activitatii;

c) daca se solicita modificarea domiciliului fiscal, inclusiv in cazul in care se modifica sediul social/sediul/sediul activitatii.

In esenta, entitatile interesate depun la organul fiscal in a carui raza urmeaza a se stabili domiciliul fiscal formularul 050 „Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”.

Pe langa acest formular, persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

In schimb, persoanele fizice care exercita profesii libere depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal formularul 070 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”.

Nota: copiile de pe documente se certifica pe fiecare pagina de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

Competenta de administrare a contribuabililor revine, pana la finalizarea procedurii de inregistrare / modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.

Cererile se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora, prin emiterea deciziei de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunica contribuabilului/platitorului.

Cererea se transmite, in maximum 3 zile lucratoare de la inregistrare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, de catre organul fiscal competent catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, in vederea intocmirii formalitatilor de transfer al dosarului fiscal.

Dosarul fiscal se transmite in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii si va fi insotit de un exemplar al certificatului de atestare fiscala, precum si de fisa de evidenta pe platitor.

La primirea dosarului fiscal, organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza sa se stabileasca domiciliul fiscal emite, in termen de maximum doua zile lucratoare, Decizia de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

Actul normativ mai stabileste si procedura de inregistrare/ modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, procedura de modificare a domiciliului fiscal in cazul contribuabililor persoane fizice care detin cod numeric personal cat si formatul Deciziei de inregistrare / modificare a domiciliului fiscal (cod 14.13.02.16), al Deciziei de inregistrare / modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului (cod 14.13.02.16/o) si al Notificarii privind inregistrarea / modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului (cod 14.13.03.16) (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro