Sari direct la conținut

100 de milioane de euro pentru promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile mai putin exploatate

Schoenherr si Asociatii
Monica Cojocaru si Sabrina Fetea, Foto: Schoenherr si Asociatii
Monica Cojocaru si Sabrina Fetea, Foto: Schoenherr si Asociatii

La data de 14 aprilie 2017 a fost publicata in Monitorul oficial al Romaniei Hotararea de Guvern nr. 216/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de stat avand ca obiectiv sprijinirea investitiilor destinate promovarii productiei de energie din surse regenerabile mai putin exploatate, respectiv biomasa, biogaz, energie geotermala („HG 216/2017”).

Prin implementarea schemei de ajutor de stat, se urmareste atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie regenerabila prevazute in Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, cu modificarile si completarile ulterioare, cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice si termice din surse mai putin exploatate, precum si reducerea emisiilor de carbon in atmosfera prin inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an.

Schema de ajutor de stat instituita prin HG 216/2017 urmareste cresterea cu 60 MW a capacitatii instalate de producere a energiei electrice si energiei termice din biomasa, biogaz si energie geotermala.

In conformitate cu datele publicate de Transelectrica S.A., operatorul de transport si de sistem din Romania, in prezent exista capacitati instalate de producere a energiei din biomasa si biogaz de aproximativ 130 MW si o singura capacitate de producere a energiei din energie geotermala cu o putere de 0,5 MW. ANRE a raportat ca biomasa a contribuit cu doar 0,75% la energia electrica generarea in anul 2016.

De asemenea, potrivit notei de fundamentare a HG 216/2017, in momentul de fata productia anuala totala de energie din surse regenerabile este de aproximativ 6.550 ktep (kilotone echivalent petrol), in timp ce potentialul tehnic ramas neexploatat este de 8.000 ktep, biomasa si biogazul reprezentand 47% din aceasta din urma.

Beneficiari

Schema de ajutor de stat se adreseaza: (i) intreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microintreprinderi, inclusiv intreprinderi nou infiintate, care au inscrisa in statutul societatii activitatea privind producerea de energie electrica/termica, corespunzatoare diviziunii 35 (Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat) din codurile CAEN, si (ii) unitatilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociatiilor de dezvoltare intercomunitara.

Domeniul de aplicare al schemei de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat se aplica investitiilor referitoare la realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa, biogaz si din apa geotermala. Schema de ajutor de stat nu se aplica proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov.

Conditii de eligibilitate

Proiectele propuse trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

  • proiectul este implementat pe teritoriul Romaniei, in regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru
  • perioda de implementare nu va depasi data de 31 decembrie 2023
  • investitia nu a mai beneficiat de finantare din fonduri publice, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia studiilor preliminare (i.e. studiul de prefezabilitate, analiza geotopografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie).

Lucrarile de constructie sau modernizare nu vor putea incepe inainte de confirmarea eligibilitatii proiectului de catre autoritatea competenta.

Durata schemei de ajutor de stat

Schema de finantare se va aplica de la data intrarii in vigoare a HG 216/2017 (i.e. 17 aprilie 2017) pana la data de 31 decembrie 2020.

Buget

Din bugetul total alocat al schemei, 85% reprezinta fonduri europene nerambursabile asigurate prin fondul european de dezvoltare regionala si 15% fonduri de cofinantare publica, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si de la bugetul local, conform Planului financiar al Programului Operational Infrastructura Mare („POIM”).

Fondurile nerambursabile care pot fi acordate fiecarui beneficiar nu vor depasi 15.000.000 euro, in timp ce intensitatea ajutorului acordat prin schema instituita prin HG 216/2017 nu poate depasi 45% din costurile eligibile. Beneficiarii vor acoperi diferenta pana la valoarea totala a costurilor eligibile aferente proiectului din surse proprii sau din alte finantari, care nu trebuie sa faca insa obiectul niciunui ajutor public. Remarcam ca textul legislativ nu clarifica ce tipuri de costuri specifice vor reprezenta costuri eligibile, fiind recomandata o discutie cu autoritatea competenta inainte de a depune o aplicatie.

Numarul estimat de beneficiari ai schemei de ajutor de stat este de 40, iar bugetul total al schemei va fi de 100.630.588 euro, echivalent in lei. Potentialii beneficiari vor putea solicita finantare din momentul in care furnizorul de ajutor de stat lanseaza cererea de propuneri de proiecte.

In conditiile in care investitiile in capacitati de energie regenerabila au vazut un declin major in ultimii ani in Romania, pe fondul lipsei de certitudine si predictibilitate legislativa, un astfel de program poate aparea atragator. Este de vazut in ce masura nisarea investitiilor vizate la biomasa, biogaz si energie geotermala va trezi interes din partea investitorilor.

Un articol semnat de:

  • Monica Cojocaru, partener, Schoenherr si Asociatii SCA
  • Sabrina Fetea, avocat senior, Schoenherr si Asociatii SCA
ARHIVĂ COMENTARII