Sari direct la conținut

Lucian Croitoru: ​Capcana intervențiilor în ordinea pieței

Lucian Croitoru, Foto: Inquam Photos / George Calin
Lucian Croitoru, Foto: Inquam Photos / George Calin

Ca răspuns la criza economică din 2008 și la pandemia de Covid-19 începută în 2020, guvernele lumii și băncile centrale au utilizat masiv instrumentele de care dispun, pentru a contracara evoluțiile negative determinate de acele evenimente. S-au făcut relaxări cantitative, au crescut datoriile publice și s-a apelat la o reglementare prudențială care poate fi caracterizată ca excesivă și, în principiu, ineficientă, dacă o judecăm după complexitate și după potențialul său de a stimula inovarea în sectorul financiar, scrie Lucian Croitoru pe blogul său.

Acest sector fiind un sistem complex ce utilizează competiția ca procedură de descoperire a mijloacelor, cu care să ocolească (să se adapteze la) orice reglementări. Este posibil chiar ca această reglementare, împreună cu celelalte politici ale guvernelor și băncilor centrale, să fi făcut „mai dificilă provocarea de a preveni alte crize ”, pentru că „au generat… o erodare în plus atât a disciplinei interne, cât și a disciplinei de piață (White, 2014, p. 10).

Pare că falimentul Silicon Valey Bank și alte bănci ce au avut probleme la începutul anului 2023 confirmă această abordare

Pare că falimentul Silicon Valey Bank și alte bănci ce au avut probleme la începutul anului 2023 confirmă această abordare, deși economiștii și politicienii de stânga s-au grăbit să identifice cauza problemelor în insuficienta reglementare. În mod firesc, a apărut întrebarea cu caracter general: în ce măsură acele intervenții ieșite din comun au afectat și ar putea afecta în continuare caracterul de piață al economiilor capitaliste? Sau, cu alte cuvinte, în ce măsură au afectat și vor continua să afecteze intervențiile statului rolul piețelor în alocarea resurselor?

Cred că este necesar să răspundem adecvat unei astfel de întrebări, cu atât mai mult cu cât, cel mai probabil, intervențiile menționate au devenit necesare ca răspuns la intervenții anterioare de mai mică amploare, dar care au făcut mai dificilă prevenirea crizei din 2008, prin deteriorarea disciplinei de piață. Ceea ce pare să deosebească intervențiile inițiate după acea criză de intervențiile anterioare nu este, însă, atât magnitudinea neegalată, cât acompanierea lor cu o revenire în forță a concepției eronate conform căreia, tradiția de reguli învățate este vinovată pentru asemenea crize și pentru accentuarea inegalității economice și, cu toate acestea, ea continuă să joace un rol prea mare în formarea ordinii sociale în raport cu rațiunea pură.

Cei ce cred că societatea este rod al proiectării umane au convingerea că trebui să ne angajăm în crearea unei noi morale și a unor noi reguli/legi, care să formeze o ordine socială capabilă să furnizeze „justiție socială” (sau „justiție economică” sau „justiție distributivă”). Pentru că acestei expresii îi sunt atribuite diverse semnificații, este util să precizes că sensul în care este folosită aici este cel care „descrie în mod precis acea țintire la rezultate particulare pentru persoane sau grupuri particulare care este imposibilă în ordinea spontană” (Hayek, 1993, Vol. 1, p. 121.

Există nenumărați economiști cu contribuții importante la dezvoltarea teoriei predominante, care susțin creșterea impozitării pentru veniturile mari și impozitarea averilor

La un apogeu imaginar, „justiția socială” ar putea însemna (așa cum înseamnă pentru mulți teoreticieni) distribuția egală a mijloacelor pentru satisfacerea nevoilor, dar nu înseamnă în mod necesar acest lucru, astfel că referirea la mai multă justiție socială nu ar fi un oximoron.

Există, de exemplu, nenumărați economiști cu contribuții importante la dezvoltarea teoriei predominante, care susțin creșterea impozitării pentru veniturile mari și impozitarea averilor, pentru a face mai multă „justiție socială” în capitalism, sugerând că piața are încă un rol prea mare (Blanchard și Rodrik, ed., 2021; vezi și Piketty, 2020).

În urmă cu foarte puțin timp, Joseph Stiglitz (2023), laureat al Premiului Nobel pentru contribuția sa la înțelegerea asimetriei informaționale (parte a teoriei predominante), a susținut că veniturile mari ar trebui impozitate cu 70 la sută, iar averile foarte mari acumulate în timp, cu 2-3 la sută.

Această propunere vine de la un adept al filozofiei politice a „celei de-a treia căi” (centristă), care, în timp ce își asumă ca obiectiv important „justiția socială”, respinge, totuși, redistribuția excesivă a veniturilor și utilizarea excesivă a intervențiilor economice ale guvernelor în piață, ca mijloace de realizare a obiectivului (Vezi, printre altele, Hale, Leggett și Martell, 2004).

Exemplul acesta reamintește faptul că avem nevoie de principii clare pentru a înțelege care este echilibrul dintre piață și guvern, dacă intervențiile sunt utilizate excesiv, dacă și în ce măsură ele afectează caracterul de piață al economiilor și, pentru a merge până la capăt, în ce măsură intervențiile ar putea fi mai degrabă cauza, decât remediul inegalității economice. Profesorul Stiglitz (2001) a spus că ”economics can never be separated from social and political concerns”. Are dreptate.

Dar acest lucru nu înseamnă nici pe departe că orice responsabilități sociale și politice pe care și le asumă guvernele, sprijinindu-se pe anumite teorii economice, sunt în mod necesar compatibile cu principiile care operează în economie. În fine, trebuie amintite și concepțiile unor economiști români, conform cărora nivelul ponderii veniturilor bugetare în PIB situat la doar 27 la sută în medie în perioada 1995-2020 (am lăsat deliberat în afară anii inflaționiști 2021 și 2022), ca și în SUA, Elveția sau Japonia, este insuficient și că România ar trebui să-și propună să ajungă la nivelul mediu din UE, de 38-40 la sută din PIB, prin creșterea impozitării.

În formularea răspunsului la întrebarea de mai sus, pornesc de la cel mai solid teren posibil, și anume faptul că în economie operează principii economice. Am ales să nu folosesc expresia „în economie operează legi economice”, deoarece economia este un sistem extrem de complex, unde, din motive foarte solide (vezi Hayek, 1964, pp. 40-42), identificarea unei legi economice este imposibilă.

Principiile care operează în economie sunt independente de experiența umană și „în mod necesar valide pentru toate epocile” (Mises, 1957, p. 203), astfel că orice explicație pe care o pot formula este ghidată de o teorie, despre care am temei să cred că este bună. Raritatea resurselor, cererea și oferta, ignoranța referitoare la circumstanțe și incertitudinea, natura umană sunt principii majore care operează în economie și cărora acțiunea umană nu li se poate sustrage. În opinia mea, o teorie este bună dacă ține cont de toate aceste principii, care există în mod obiectiv, indiferent de epocă .

Nu putem spune, de exemplu, căzând în capcana istoricismului, că explicația mâinii invizibile a lui Adam Smith, formulată succesiv în anii 1759 și 1776, a fost bună pentru secolul al XIX-lea, dar nu mai este bună pentru epoca noastră. Ea este în mod cert mai bună pentru epoca noastră decât unele teorii mai noi, dar care pentru a ajunge la explicații ce, conjunctural, păreau să se potrivească mai bine cu unele fapte, au neglijat sau au încălcat principii importante care operează în economie. Explicațiile referitoare la o structură complexă cum este economia, care țin cont de toate aceste principii, sunt prin definiție imposibil de verificat numeric.

Citește articolul integral pe blogul lui Lucian Croitoru

N.Red: Lucian Croitoru este consilier principal pe probleme de politică monetară al guvernatorului Băncii Naționale a României

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro