Sari direct la conținut

Ministerul Justiției a trimis Guvernului pentru aprobare cele două proiecte de lege de modificare a Codurilor penale

HotNews.ro
Catalin Predoiu, Foto: Guvernul Romaniei
Catalin Predoiu, Foto: Guvernul Romaniei

Ministerul Justiției anunță că a trimis joi Guvernului pentru aprobare cele două proiecte de lege de modificare a Codurilor penale, pentru a fi puse în acord cu deciziile Curții Constituționale.

Este vorba despre proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative și proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Potrivit Ministerului Justiției, cele două proiecte de lege au fost supuse dezbaterii publice prin publicarea acestora pe site-ul instituției în 27 iulie 2021, respectiv 2 septembrie 2021 și trimise CSM.

De asemenea, proiectele de lege au făcut obiectul unor consultări tehnice de lucru cu Comisia Europeană, în perioada aprilie-mai 2022.

Cum este definită neglijența în serviciu

Una dintre modificările aduse Codului penal vizează neglijența în serviciu.

Astfel, la articolul 297, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  • „(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act prevăzut de o lege, o ordonanță a Guvernului, o ordonanță de urgență a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării acestuia, avea putere de lege ori îl îndeplinește cu încălcarea unei asemenea dispoziții legale, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Prevederea actuală: „(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Art. 298. Neglijența în serviciu:

  • „Fapta funcționarului public care, din culpă, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act prevăzut de o lege, o ordonanță a Guvernului, o ordonanță de urgență a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării acestuia, avea putere de lege ori îl îndeplinește cu încălcarea unei asemenea dispoziții legale și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Prvederea actuală: „Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro