Sari direct la conținut

Despăgubirile pentru imobilele naționalizate pot fi cerute în instanță până la 20.11.2018

Vlad Dumitru , Foto: ONV LAW
Vlad Dumitru , Foto: ONV LAW

Problematica retrocedării imobilelor preluate de către stat în mod abuziv în perioada regimului comunist redevine actuală. La data de 20.05.2018 a expirat termenul acordat de Legea nr. 165/2013 Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (actualmente Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor – CNCI) pentru soluționarea cererilor privind despăgubirile cuvenite persoanelor îndreptățite.

Potrivit legii, în cazul în care dosarul de despăgubiri nu a fost soluționat în termenul legal de către CNCI, persoanele îndreptățite pot solicita instanței, până la data de 20.11.2018, să pronunțe o soluție asupra cererilor privind despăgubirile, în măsura în care dosarul administrativ a fost înregistrat la Secretariatul Comisiei înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, respectiv 20.05.2013.

Ca urmare a modificărilor legislative din anul 2016, Comisia este obligată să soluționeze cererile privind despăgubirile în ordinea înregistrării acestora, schimbând astfel dinamica de soluționare a dosarelor de despăgubire.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în cadrul căreia funcționează C.N.C.I., până la data de 10.09.2018, au fost înregistrate 63.063 dosare, din care 10.034 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au fost soluționate 27.429 dosare. La această dată se află în analiza consilierilor dosarele cu numerele cuprinse între 25001/CC – 26000/CC.

În contextul actual, formularea unei acțiuni în instanță pare o modalitate viabilă de a obține o soluție într-un termen mai scurt asupra cererii privind despăgubirile cuvenite, în funcție de data înregistrării dosarului administrativ la C.N.C.I.Acțiunea formulată pentru nesoluționarea dosarului de despăgubiri în termenul de 60 de luni este scutită de taxa judiciară de timbru.

Termenele prevăzute de Legea nr. 165/2013 pentru soluționarea cererilor privind despăgubirile

Legea nr. 165/2013 este cea care reglementează, printre altele, procedura și termenele ce trebuie respectate pentru situația în care este imposibilă restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. Într-un astfel de caz, persoanelor îndreptățite li se cuvine restituirea prin echivalent.

Potrivit actului normativ, dosarele privind despăgubirile cuvenite foștilor proprietari ai acestor imobile se soluționează în termen de 60 de luni (36 de luni pentru dosarele de fond funciar). Momentul de la care începe să curgă acest termen este diferit în funcție de data la care dosarul a fost înregistrat la Secretariatul Comisiei, respectiv dacă acesta a fost înregistrat înainte sau după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013.

Astfel, dacă dosarul de despăgubiri a fost înregistrat înainte de data de 20.05.2013, termenul de 60 de luni începe să curgă de data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Corespunzător, pentru situația în care dosarul a fost înregistrat la Secretariatul Comisiei ulterior datei de 20.05.2013, termenul de 60 de luni va curge de la data înregistrării.

În măsura în care dosarele privind despăgubirile, înregistrate înainte de data de 20.05.2013, nu au fost soluționate până la data de 20.05.2018, persoanele îndreptățite se pot adresa, în termen de 6 luni, respectiv până la data de 20.11.2018, tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității – Tribunalul București – pentru soluționarea dosarelor.

Sancțiunea pentru nerespectarea acestuia este prescripția dreptului de a solicita instanței soluționarea dosarului.

Instanța învestită cu soluționarea cererii privind despăgubirile se va pronunța asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și va dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile legii.

Condițiile în care se aplică termenul de 6 luni în care persoana îndreptățită se poate adresa instanței

Termenul de 6 luni se aplică doar în ipoteza în care cererile/notificările nu au fost soluționate, iar nu pentru situația în care au fost respinse, caz în care termenul pentru a introduce acțiune împotriva deciziei este de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

Un articol semnat de Vlad Dumitru, Associate – ONV LAW

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro