Sari direct la conținut

Evaluare Națională 2024. Peste 160.000 de elevi s-au înscris la examen. Mâine, prima probă

HotNews.ro
Elevi la examenul de evaluare nationala, Foto: AGERPRES
Elevi la examenul de evaluare nationala, Foto: AGERPRES

Probele scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a încep marți, 25 iunie, cu testarea cunoștințelor de limba și literatura română, informează Ministerul Educației, într-un comunicat de presă.

A doua probă scrisă – matematică – va avea loc joi, 27 iunie, iar proba pentru elevii care au studiat limba și literatura maternă se va desfățura vineri, 28 iunie.

Peste 160.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a s-au înscris în vederea susținerii examenului, care va fi organizat în 3.392 de unități de învățământ/centre de examen.

Regulile pe care trebuie să le respecte elevii

„Accesul elevilor în unitățile de învățământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 – 8:30. Aceștia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion negru”, precizează Ministerul Educației

Examenul propriu-zis începe la ora 9:00, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. Elevii vor putea cere și pagini suplimentare, dacă va fi cazul.

Timpul alocat rezolvării subiectelor este de 120 de minute, care încep să curgă după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenții din sălile de examen).

„Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană/a Municipiului București de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii specifice cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2024”, se spune în comunicat.

Elevii nu vor putea să intre în sălile de examen cu materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc. De asemenea, este interzisă introducerea în sală a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

„Totodată, în sălile de examen este interzisă introducerea următoarelor obiecte: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea (elevii au obligația de a lăsa aceste obiecte personale în sala de depozitare stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen)”, atenționeză Ministerul.

Cei care vor refuza depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi acceptați în examen. Probele sunt monitorizate audio-video.

Când se vor afla rezultatele

Subiectele și baremul de corectare vor fi disponibile pe site-ul subiecte.edu.ro, în fiecare zi cu probă scrisă, începând cu ora 15:00.

Rezultatele vor fi afișate în data de 3 iulie, până la ora 14:00. Ulterior se pot depune contestații la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 3 iulie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 4 iulie (în intervalul orar 8:00 – 12:00).

„Elevii care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori”, a stabilit Ministerul Educației.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 9 iulie, putând fi accesate prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro. Codurile individuale urmează să fie distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, este media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele din cadrul Evaluării Naționale”, se mai spune în comunicat.

Ministerul Educației a deschis linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil pe durata probelor scrise.

INTERVIURILE HotNews.ro