Sari direct la conținut

Noutăți de pe frontul sistemului de garanție-returnare

STOICA & Asociatii
Oana Zamă, Foto: STOICA & Asociatii
Oana Zamă, Foto: STOICA & Asociatii

​​Recenta Hotărâre a Guvernului nr. 165/2002 (1) vine, după doar 4 luni de la publicarea cadrului legislativ structurat inițial (2), cu câteva modificări referitoare la implementarea sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile (SGR). Momentan, modificările vizează în esență aspecte legate de constituirea și desemnarea administratorului SGR, însă elaborarea actelor normative subsecvente necesare pentru implementarea sistemului, fac improbabil ca acesta să devină operațional la data de 1 octombrie 2022.

HG nr. 165/2022 aduce o serie de clarificări referitoare la constituirea și desemnarea Administratorului SGR – societate pe acțiuni care se va înființa potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, exclusiv pentru a implementa, gestiona, opera şi a asigura finanțarea sistemului de garanție-returnare. Aceste clarificări sunt menite să puncteze mai bine rolul statului, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor care va deține în orice situație 20% din acțiuni, restul de 80% din acțiuni urmând a fi deținute de structurile asociative reprezentative ale producătorilor şi ale comercianților.

Calitatea de Administrator al SGR va reveni entității solicitante (dacă va exista o singură solicitare) sau entității desemnate în urma unei proceduri de selecție (dacă vor exista mai mulți solicitanți), procedură care va fi derulată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în termenul stabilit de lege. Entitatea desemnată va avea obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru dobândirea calităţii de acţionar de către statul român, reprezentat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Noua reglementare stabilește concret termenul până la care entitățile interesate să devină Administrator SGR trebuie să depună documentația specifică: 4 martie 2022.

Nu în ultimul rând, este evidențiat și statutul de membru în Consiliu de supraveghere a reprezentantului statului, fiind introdusă în noua reglementare prevederea referitoare la constituirea în cadrul administratorului, potrivit dispozițiilor legale de drept comun, a Consiliul de supraveghere, Consiliu care va include cel puţin un membru nominalizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Rolul Statului român în cadrul acestei entități a suscitat o serie de dezbateri și semne de întrebare în rândul producătorilor, deoarece această instituție va beneficia de resurse financiare considerabile și se ridică întrebări legitime legate de eventualele profituri care s-ar obține și de participarea concretă a statului la profit și la pierderi.

Desemnarea Administratorului SGR este un prim pas deosebit de important însă este limpede că implementarea propriu-zisă a SGR va cunoaște un parcurs mult mai complex, pentru a putea fi funcțional și eficient, motiv pentru care termenul de 1 octombrie 2022 apare deja ca fiind mai degrabă unul iluzoriu. Urmează, desigur, elaborarea de către Minister a unor acte normative subsecvente, menite să reglementeze frecvența și metodologia raportărilor precum și gradul și modalitatea de îndeplinire a obligațiilor, respectiv metodologia de calcul a tarifului de administrare.

Toate acestea nu fac decât să confirme faptul că atât producătorii, cât și distribuitorii vor avea nevoie de o perioadă de tranziție suficientă pentru a se putea adapta noilor cerințe, perioada rămasă până la data de 1 octombrie 2022 fiind insuficientă. Există propuneri din partea unor producători (care au luat parte deja la consultările publice efectuate în vederea elaborării actului normativ în discuție) de a lua în considerare operaționalizarea sistemului abia după 31 martie 2023 pentru că, dincolo de constituirea Administratorului SGR, se va impune parcurgerea formalităților care țin de contractarea finanțării, constituirea și operarea centrelor de numărare, sau de încheierea contractelor/convențiilor cu producătorii și comercianții vizați, contracte care vor conferi dreptul acestora de a folosi marca SGR pe produsele proprii. Consecutiv, producătorii vor fi nevoiți să își adapteze procesele tehnice și contabile pentru a se conforma cerințelor care le vor fi impuse prin contractele încheiate cu Administratorul SGR.

Alte preocupări la fel de importante la acest moment țin de obiectivele minime de colectare și de penalitățile stabilite, existând propuneri de modificare a obiectivelor raportat la greutatea ambalajelor, pentru a asigura corelarea cu alte obiective de reciclare și valorificare stabilite în domeniul ambalajelor prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje. De asemenea, având în vedere și contribuția reglementată prin OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, se impune corelarea tuturor acestor acte normative pentru a se evita dublarea penalităților pentru neîndeplinirea obiectivelor stabilite prin această lege cu cele pentru SGR.

Concluzionând, sistemul SGR se află încă într-o fază incipientă, iar termenul de 1 octombrie pentru punerea acestuia în funcțiune, pare a fi insuficient, având în vedere formalitățile care trebuie îndeplinite în această etapă preliminară: desemnarea administratorului SGR, semnarea contractelor cu producătorii/distribuitorii, constituirea și organizarea centrelor de colectare.

Cu toate acestea, este important să se aibă în vedere încă de pe acum și aspectele care țin de implementarea efectivă a SGR, de stabilirea justă a tuturor obiectivelor de colectare, de stabilirea penalităților, pentru a corela în mod eficient dispozițiile legale în materie și a preîntâmpina stabilirea unor sarcini fiscale împovărătoare și disproporționate pentru producători, cărora le revine oricum rolul de a face față multiplelor provocări pe care le aduce acest sistem.

Note de subsol:

(1) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116/4.02.2022.

(2) A se vedea dispozițiile HG nr. 1074/4 octombrie 2021, Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955/6.10.2021

Articol semnat de Oana Zamă – Partner (ozama@stoica-asociatii.ro), STOICA & Asociaţii.

ARHIVĂ COMENTARII