Sari direct la conținut

Neconstituționalitatea unor prevederi privind plângerea prealabilă în cazul contractelor administrative

Filip & Company
Liliana Dranca, Irina Suatean, Foto: Filip & Company
Liliana Dranca, Irina Suatean, Foto: Filip & Company

Potrivit unui comunicat de presă publicat de Curtea Constituțională, în data de 14 ianuarie 2020, au fost declarate neconstituționale o serie de prevederi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 („Legea contenciosului administrativ”) în forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 212/2018.

Prevederile legale în discuție vizează plângerea prealabilă în cazul contractelor administrative. Instanța de control constituțional s-a pronunțat cu privire la două chestiuni: (i) neconstituționalitatea unor sintagme ce făceau referire la aplicarea procedurii concilierii în litigiile privitoare la contracte administrative cuprinse în art. 7 alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. e) și art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ și (ii) interpretarea art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ.

Motivarea Curții Constituționale încă nu a fost publicată, iar decizia urmează să producă efecte de la momentul publicării ei în Monitorul Oficial.

1. Parcurgerea procedurii prealabile în materia contractelor administrative rămâne obligatorie

În forma în vigoare înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 212/2018, Legea contenciosului administrativ prevedea că anterior inițierii unui litigiu privind un contract administrativ, trebuie parcursă procedura plângerii prealabile (similară cu cea ce trebuie urmată în cazul actelor administrative tipice) și că aceasta are semnificația concilierii astfel cum era prevăzută de dispozițiile Vechiului Cod de Procedură Civilă (care presupunea în esență obligația reclamantului de a convoca partea adversă la o întâlnire pentru a discuta pretențiile părților și a încerca soluționarea amiabilă a litigiului).

Adoptarea Noului Cod de Procedură Civilă, care nu mai prevede concilierea, a generat interpretări diferite cu privire la măsura în care procedura plângerii prealabile mai este sau nu obligatorie în cazul contractelor administrative, precum și cu privire la forma pe care trebuie să o îmbrace plângerea prealabilă. Decizia Curții oferă – cel puțin parțial – un răspuns la aceste întrebări.

Curtea Constituțională a declarat neconstituționale doar prevederile din Legea contenciosului administrativ care trimiteau la procedura concilierii, nu și dispozițiile care prevăd obligativitatea plângerii prealabile.

Așadar, în urma Deciziei Curții se poate concluziona că particularii trebuie să formuleze plângere prealabilă și în cazul contractelor administrative și că aceasta nu trebuie să urmeze forma concilierii. Prin urmare, până la o intervenție ulterioară a legiuitorului, plângerea urmează să fie formulată cel mai probabil în aceeași formă ca în cazul actelor administrative tipice, respectiv sub forma unei notificări care să cuprindă cele mai importante pretenții și argumente ale părții, notificare la care autoritatea ar trebui sa răspundă în termen de 30 de zile.

2. Autoritățile contractante nu au obligația să transmită plângere prealabilă

Curtea Constituțională a decis că art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ este constituțional numai în măsura în care nu impune autorității publice contractante parcurgerea procedurii prealabile.

Procedura concilierii la care trimitea Legea contenciosului administrativ era una eminamente comercială și viza reclamantul, oricare ar fi acesta – particular sau autoritate. Prin urmare, se putea argumenta în mod rezonabil că atât autoritatea, cât și particularii aveau obligația de a parcurge procedura concilierii anterior inițierii unui litigiu cu privire la un contract administrativ.

Decizia Curții Constituționale curmă însă această posibilitate de interpretare și stabilește că plângerea prealabilă trebuie formulată exclusiv de particular, indiferent de tipul actului administrativ. În schimb, autoritatea poate sesiza în mod direct instanța de judecată, fără a comunica anterior pretențiile și argumentele sale către particular.

Relevant este însă că în urma modificării Legii contenciosului administrativ prin Legea nr. 212/2018 doar pentru o parte din litigiile privind contractele administrative mai este necesară parcurgerea plângerii prealabile, respectiv cele privind încheierea și anularea contractelor. Celelalte litigii (cum sunt cele privind executarea contractelor) sunt date în competenta instanțelor civile și pentru acestea nu este necesară parcurgerea procedurii plângerii prealabile anterior sesizării instanței.

3. Cum se aplică Decizia Curții Constituționale?

Decizia vizează prevederile Legii contenciosului administrativ în forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 212/2018, respectiv forma anterioară 2 august 2018.

Prin urmare, aceasta se va aplica litigiilor în curs de desfășurare inițiate în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ înainte de data de 2 august 2018.

Articol semnat de de Liliana Dranca (Senior Associate) şi Irina Suătean (Associate) – Filip & Company, Dispute Resolution

ARHIVĂ COMENTARII