Sari direct la conținut

Autorizația de securitate la incendiu – între mit și realitate (partea I)

Tuca Zbarcea & Asociatii
Ruxandra Frangeti, Foto: Tuca Zbarcea & Asociatii
Ruxandra Frangeti, Foto: Tuca Zbarcea & Asociatii

​​Legislație complexă, practică neunitară și controale aspre – acestea sunt ingredientele perfecte ale stării generale de confuzie din jurul procedurii de obținere a autorizației de securitate la incendiu. Prin seria de materiale pe acest subiect, ne-am propus să demontăm împreună câteva mituri apărute în practică, dar și să evidențiem liniile directoare pentru interpretarea corectă a legislației privind apărarea împotriva incendiilor.

Astăzi, vom discuta despre oprirea funcționării clădirilor neautorizate.

Întrebarea cel mai des ridicată de către investitorii care doresc să achiziționeze o clădire care nu deține autorizație de securitate la incendiu este „ne pot închide?”. Răspunsul, ca întotdeauna, este „depinde”.

Lipsa autorizației de securitate la incendiu nu atrage automat oprirea funcționării clădirii pentru care este obligatorie obținerea acesteia. Astfel, funcționarea clădirii fără autorizație de securitate la incendiu se sancționează cu amendă de până la 50.000 lei. De asemenea, se aplică același regim sancționator în caz de nerespectare a criteriilor care au stat la baza autorizației de securitate la incendiu ce impune pierderea valabilității acesteia.

Pe de altă parte, indiferent dacă există sau nu autorizație de securitate la incendiu valabilă, dacă se constată încălcarea gravă a cerințelor de securitate la incendiu se poate dispune o amendă mai mare, până la 100.000 lei, dar și oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, ca sancțiune contravențională complementară.

Legea prevede expres faptul că reprezintă o încălcare gravă a cerințelor de securitate la incendiu dacă privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre de Guvern.

Reglementarea acestor criterii a venit în 2015, prin Hotărârea de Guvern nr. 915/2015, și vizează clădirile și spațiile amenajate cu destinație de comerț (baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine și supermagazine, cultură și turism); cultură (teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului), turism (hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni), inclusiv pentru cele care nu au autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii, dar care au aria desfășurată mai mare de 200 mp.

Cu titlu de exemplu, pentru construcțiile sau amenajările care nu au autorizație de securitate la incendiu, se dispune măsura complementară în caz de neasigurare a numărului minim de căi pentru evacuare față de valoarea de referință cuprinsă în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau la momentul punerii în funcțiune.

În practică, s-a aplicat amendă contravențională, dar și oprirea funcționării clădirii ca sancțiune complementară pentru o sală de evenimente care funcționa fără autorizație de securitate la incendiu și fără a fi asigurată echiparea cu instalație de hidranți interiori conform normativelor tehnice și a scenariului de securitate la incendiu avizat de autorități.

Pe de altă parte, într-o altă speță, în care agentul constatator nu a reținut în procesul verbal de contravenție alte încălcări în afară de punerea în funcțiune a spațiului fără a se obține autorizația de securitate la incendiu, instanța de judecată a anulat parțial procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, înlăturând sancțiunea complementară a opririi utilizării spațiului.

Pe durata de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se aplică sigilii, se afișează la loc vizibil un anunț referitor la măsurile dispuse, iar continuarea activității, după ce s-a dispus de către organele de control oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, constituie infracțiune.

Un aspect care de multe ori este uitat în practică este faptul că autorizația de securitate la incendiu este unul din documentele solicitate de autoritățile locale drept condiție pentru emiterea autorizației de funcționare. Sancțiunea prevăzută de lege pentru lipsa autorizației de funcționare este amenda și suspendarea activității neautorizate. În consecință, dacă activitatea operatorului economic trebuie autorizată de către primărie, se impune o atenție sporită și în privința existenței autorizației de securitate la incendiu.

Va urma cu alte cazuri practice, mituri și realități…

Articol semnat de Ruxandra Frangeti, Managing Associate în cadrul Țuca Zbârcea & Asociații (office@tuca.ro)

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro