Sari direct la conținut

CNAS angajează IT-iști pentru „digitalizarea completă” a sistemului de asigurări de sănătate. Ministerul Sănătății alocă 70 de milioane de euro din PNRR

HotNews.ro
Card de sănătate, Foto: AGERPRES
Card de sănătate, Foto: AGERPRES

​Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că vrea să constituie o echipă de „specialiști de vârf” în tehnologia informației și comunicațiilor, pentru o serie de proiecte informatice „de anvergură”, prin care se va asigura „digitalizarea completă” a sistemului de asigurări sociale de sănătate: „rearhitecturarea, redimensionarea și standardizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate (PIAS), digitalizarea documentelor și incrisurilor medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate (certificatele de concedii medicale, bilete de trimiteri, scrisorile medicale etc.), rețeta electronică europeană în România, dosarul electronic de sănătate la nivel european”.

CNAS anunță că în acest scop „a scos la concurs cinci posturi contractuale vacante de specialiști IT, cu un nivel de salarizare lunar echivalent cu cinci salarii medii pe economie (33.945 lei brut = cca. 20.000 lei net), contractul de muncă avand durată determinată (minim 30 de luni)”.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până miercuri, 26 iulie 2023, inclusiv.

Anunțul complet al concursului, cuprinzând condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidații, calendarul concursului, bibliografia și cerințele posturilor, sunt disponibile pe site-ul CNAS – www.cnas.ro – în secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea „Posturi vacante”, sau urmând linkul direct: https://cnas.ro/wp-content/uploads/2023/07/Anunt-Selectie-specialisti-IT-31.07.2023.pdf

Ministerul Sănătății alocă 70 de milioane de euro din PNRR pentru „redimensionarea și optimizarea” platformei informatice a asigurărilor de sănătate, care are frecvent probleme de funcționare

Ministerul Sănătății intenționează să aloce 70 de milioane de euro din PNRR pentru „redimensionarea și optimizarea” platformei informatice a asigurărilor de sănătate, care are frecvent probleme de funcționare.

Componenta 7 – Transformare Digitală. Investitia specifică: I3.1 – Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

„Obiectivele investiției I3.1 – Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) sunt reprezentate de:- reducerea timpilor de lucru atât pentru furnizorii de servicii medicale cât și pentru angajații CNAS/CAS, în interesul direct al cetățeanului;- asigurarea unei funcționări optime și performante;- asigurarea securității cibernetice a sistemelor din cadrul PIAS cu implementarea normelor GDPR;- consolidarea capacității instituțiilor centrale, regionale și locale din domeniul sănătății de a gestiona digital datele din sistemul de sănătate;- îmbunătățirea integrării verticale și orizontale a instituțiilor sanitare din România prin intermediul infrastructurii digitale;- accelerarea adoptării soluțiilor de telemedicină și eficientizarea proceselor implicate;- creșterea gradului de accesibilitate a serviciilor digitale ale PIAS pentru utilizatorii vulnerabili, cum ar fi persoanele cu dizabilități sau cerințe speciale, vârstnicii, persoanele cu un nivel limitat de competențe digitale etc”, se arată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Pentru a atinge acest obiectiv, interfața modulelor PIAS (SIUI, CEAS, DES, SIPE) va suferi modificări pentru:

– a asigura un mediu prietenos și accesibil pentru utilizatori, inclusiv cei cu dizabilități;

– a îmbunătăți interconectarea și interoperabilitatea acestor sisteme;

– a permite funcționalități noi (ex. digitalizarea unor documente conexe actului medical);

– a optimiza fluxurile de date, monitorizarea electronică a obiectivelor generale, obiectivelor specifice, activităților și indicatorilor de performanță asumați la nivelul CNAS/CAS/furnizor de servicii medicale;

– a permite interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul administrației publice inter instituțional, utilizarea datelor organizaționale încrucișate și a resurselor existente la nivel național (în linie cu celelalte investiții planificate la acest nivel).

Alocarea în cadrul investiției specifice a prezentului Ghid este de 345.730.000,00 lei (fără TVA) echivalent a 70.000.000,00 € (fără TVA) în cadrul I3.1 – Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), arată Ministerul Sănătății.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro