Sari direct la conținut

DOCUMENT Ministerul Educatiei a desecretizat protocolul incheiat cu Biserica Ortodoxa privind predarea religiei in scoli. Cum ajung capii Bisericii sa decida fara drept de apel soarta profesorilor de religie

Protocolul dintre Ministerul Educatiei si Patriarhia Romana, Foto: edu.ro
Protocolul dintre Ministerul Educatiei si Patriarhia Romana, Foto: edu.ro

Ministerul Educatiei a facut public luni, 2 iunie, protocolul incheiat cu Patriarhia Romana cu privire la predarea in scoli a disciplinei religie-cultul ortodox. Incadrarea profesorilor pe catedre de religie – cultul ortodox in scoli si licee se face “cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului”. Refuzul acordarii binecuvantarii trebuie sa fie “motivat temeinic”, retragerea binecuvantarii “se face pentru abateri grave de la doctrina sau morala cultului” si duce la incetarea de drept a contractului individual de munca, potrivit protocolului trimis de Minister la solicitarea HotNews.ro. De asemenea, procedura de acordare si de retragere a binecuvantarii se elaboreaza de catre Patriarhia Romana, se aproba prin hotararea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, dupa care procedura se comunica Ministerului Educatiei si Secretariatului de Stat pentru Culte.

Protocolul prevede si ca “reprezentantii Patriarhiei Romane / ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara”. Un alt articol statueaza faptul ca tinerii care vor sa se inscrie la facultatile de teologie ortodoxa au nevoie si ei de binecuvantare pentru a putea participa la admitere.

Profesor de religie primind binecuvantarea pentru a participa la titularizare

Profesor de religie primind binecuvantarea pentru a participa la titularizare

Foto: Bistriteanul.ro

HotNews.ro a scris la finalul saptamanii ca Patriarhia Romana, Ministerul Educatiei Nationale si Secretariatul de Stat pentru Culte au incheiat joi, 29 mai, un protocol cu privire la predarea disciplinei religie-cultul ortodox in invatamantul preuniversitar si la organizarea invatamantului teologic ortodox preuniversitar si universitar. Anuntul referitor la incheierea protocolului a fost facut de agentia de stiri a Patriarhiei, basilica.ro, insa pana astazi continutul integral al protocolului nu a fost facut public de nici una dintre cele trei parti.

Astazi, 2 iunie, Ministerul Educatiei a raspuns la solicitarea facuta vineri, 30 mai, de catre HotNews.ro si a pus la dispozitie documentul incheiat cu Patriarhia Romana.

Ce spune protocolul trimis de Ministerul Educatiei la solicitarea HotNews.ro:

Capitolul I: Predarea disciplinei religie – cultul ortodox in invatamantul preuniversitar

 • Art. 1 – Unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia legala de a asigura respectarea convingerilor, a valorilor si a simbolurilor religioase.
  Art. 2 – Programele scolare pentru disciplina religie – cultul ortodox se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei Nationale in colaborare cu Patriarhia Romana si cu Secretariatul de Stat pentru Culte si sunt aprobate conform legii.
  Art. 3 – Manualele de religie – cultul ortodox sunt avizate de Patriarhia Romana si se aproba conform legii
  Art. 4 – (1) Incadrarea personalului didactic pe catedre de religie – cultul ortodox in unitati de invatamant preuniversitar se face cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
  (2) Refuzul acordarii avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se comunica in scris solicitantului si trebuie sa fie motivat temeinic.
  (3) Retragerea avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se face pentru abateri grave de la doctrina sau morala cultului.
  (4) Retragerea motivata a avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se comunica in scris unitatii de invatamant preuniversitar si duce la incetarea de drept a contractului individual de munca, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor si Codului muncii. Angajatorul are obligatia ca in termenul legal sa emita decizia de incetare a contractului individual de munca.
 • Art. 5 – (1) In vederea perfectionarii actului educational si pentru o implementare eficienta a cooperarii in domeniul invatamantului religios si teologic ortodox preuniversirar, Ministerul Educatiei Nationale/Inspectoratele Scolare Judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, pe de o parte si Patriarhia Romana/centrele eparhiale, pe de alta parte, isi vor comunica reciproc, semestrial si ori de cate ori este nevoie, rapoarte de evaluare proprie asupra aspectelor reglementate de prezentul protocol, cu propuneri de imbunatatire a invatamantului religios si teologic ortodox preuniversitar.
  (2) Reprezentantii institutiilor mentionate in alineatul precedent vor fi invitati la evenimentele cu caracter national/judetean pe care cealalta parte le organizeaza cu privire la invatamantul religios si teologic ortodox preuniversitar.
  (3) Reprezentantii Patriarhiei Romane / ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara.

Capitolul al II-lea: Invatamantul teologic ortodox preuniversitar

 • Art. 6 – Invatamantul teologic ortodox preuniversitar este invatamant vocational, cu durata scolarizarii 4 ani.
 • Art. 7 – In cadrul unitatilor de invatamant teologic preuniversitar pot functiona mai multe profiluri si specializari, potrivit prevederilor legale.
 • Art. 8 – Structura examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventului de invatamant teologic ortodox preuniversitar se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale, dupa consultarea Patriarhiei Romane. 
 • Art. 9 – Programul liturgic din zilele de sarbatoare din calendarul crestin ortodox, precum si cel din ziua ocrotitorului scolii, este parte a pregatirii practice de specialitate a elevilor din invatamantul teologic ortodox preuniversitar.
 • Art. 10 – (1) Incadrarea personalului didactic in unitatile de invatamant teologic ortodox preuniversitar se realizeaza potrivit reglementarilor legale, cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
 • (2) Ocuparea functiilor de conducere in invatamantul teologic ortodox preuniversitar se face in acord cu prevederile legale si cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.

Capitolul al III-lea: Invatamantul teologic ortodox universitar

 • Art. 11 – Din ratiuni de ordin social-misionar si pastoral-canonic, facultatile de teologie ortodoxa si departamentele de teologie ortodoxa (din cadrul altor facultati cu domenii inrudite) se infiinteaza, se restructureaza in alte forme de invatamant superior, isi restrang activitatea sau intra in lichidare potrivit prevederilor legale in vigoare, la solicitarea chiriarhului aprobata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si de Senatul universitatii, cu respectarea autonomiei universitare.
 • Art. 12 – In cadrul acestor institutii teologice de invatamant superior se infiinteaza si se organizeaza programe de studii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza avizului scris al Patriarhiei Romane. Programele de studii se organizeaza la nivel de licenta, master si doctorat, cu respectarea autonomiei universitare.
 • Art. 13 – (1) Necesarul de scolarizare pentru anul I, specializarea Teologie Pastorala, este stabilit anual de catre Patriarhia Romana si se comunica Ministerului Educatiei Nationale, iar necesarul de scolarizare pentru celelalte specializari este stabilit, de comun acord, de Patriarhia Romana si institutiile de invatamant superior, in limita cifrei de scolarizare aprobata de Guvern, cu respectarea capacitatii de scolarizare stabilita conform legii.
 • (2) Admiterea in aceste facultati si durata studiilor vor respecta reglementarile din invatamantul superior de stat, cu pastrarea specificului bisericesc, care presupune ca durata specializarii Teologie Pastorala, pentru studii universitare de licenta, sa fie de patru ani.
 • (3) Inscrierea la facultatile de teologie ortodoxa se face pe baza avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului.
 • (4) Retragerea avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se aplica studentilor care se fac vinovati de abateri grave de la morala si doctrina cultului, dupa consultarea consiliului facultatii de teologie. In aceste situatii, exmatricularea studentilor va fi pusa in aplicare de catre conducerea universitatii. 
 • Art. 14 – Ocuparea unui post didactic in cadrul unei facultati sau departament de teologie ortodoxa se face cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
 • Art. 15 – Candidatul la o functie de conducere (decan si prodecan) in cadrul facultatilor de teologie ortodoxa trebuie sa prezinte avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului. Refuzul acordarii binecuvantarii trebuie sa fie temeinic motivat si sa aiba avizul Sinodului Mitropolitan.
 • Art. 16 – In cazul retragerii avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului, ca urmare a unor abateri doctrinare (dogmatice), liturgice, morale sau canonice, cadrul didactic respectiv pierde dreptul de a mai preda sau, dupa caz, de a mai ocupa o functie de conducere (decan si prodecan) intr-o facultate de teologie ortodoxa.
 • Art. 17 – Participarea studentilor la programul liturgic fixat de Biserica pentru facultatile de teologie este obligatorie, fiind parte esentiala a formarii lor profesionale. De asemenea, studentii facultatilor de teologie au obligatia participarii la stagiile de practica liturgica si misionara la parohie, prevazute de autoritatea bisericeasca.
 • Art. 18 – In statele de functii ale personalului didactic din facultatile sau departamentele de teologie ortodoxa pot fi prevazute si posturi pentru preoti duhovnici (indrumatori spirituali), cu respectarea autonomiei universitare.
 • Art. 19 – Biserica isi pastreaza dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor mobile si imobile care sunt destinate procesului de invatamant si sunt in proprietatea Bisericii Ortodoxe Romane. Pentru administrarea acestora de catre universitati se incheie un contract de folosinta gratuita.
 • Art. 20 – In virtutea principiului autonomiei universitare, facultatile si departamentele de teologie ortodoxa isi intocmesc propriile regulamente, in baza Cartei Universitare si in conformitate cu Regulamentul-cadru intocmit de Patriarhia Romana, care intra in vigoare dupa aprobarea de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Programele analitice se stabilesc de catre comisiile de specialitate (formate din profesori de la facultatile de teologie ortodoxa) si se aproba de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Planurile de invatamant se elaboreaza la nivelul departamentului, se avizeaza de catre consiliul facultatii si se aproba de Senatul universitar, dupa consultarea Patriarhiei Romane.
 • Art. 21 – Structura anului universitar este stabilita in conformitate cu prevederile legale ale Ministerului Educatiei Nationale.
 • Art. 22 – Admiterea la studiile universitare de doctorat pentru specializarea Teologie Ortodoxa este organizata in conformitate cu legislatia in vigoare si potrivit conditiilor specifice stabilite de catre Sfantul Sinod. 
 • Art. 23 – Recunoasterea si/sau echivalarea diplomelor de licenta si doctorat in Teologie, obtinute in strainatate, se face potrivit normelor din legislatia privind invatamantul superior in vigoare. Diplomele absolventilor institutelor teologice de grad universitar, care si-au finalizat studiile inainte de anul 1991, an in care acestea au devenit facultati de teologie prin includerea in universitatile de stat, sunt echivalente cu diplomele de licenta. 

Dispozitii finale

 • Art. 24 – Procedura de acordare si de retragere a avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se elaboreaza de catre Patriarhia Romana si se aproba prin hotararea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Dupa aprobare, procedura se comunica Ministerului Educatiei Nationale si Secretariatului de Stat pentru Culte.
 • Art. 25 – (1) Orice litigiu privind prezentul Protocol, inclusiv referitor la interpretarea, executarea sau incetarea lui, se va solutiona pe cale amiabila.
 • (2) Modificarea sau completarea prezentului Protocol poate fi facuta, cu acordul partilor semnatare, prin act aditional, la initiativa scrisa a oricarei parti si va produce efectele la data semnarii de catre reprezentantii partilor.
 • (3) Prezentul Protocol intra in vigoare incepand cu data semnarii acestuia de catre parti.

Protocol MEN – Patriarhie – SSC

In preambul, cele trei institutii semnatare precizeaza ca incheie acest Protocol din urmatoarele motive:

 • Cunoscand ca educatia religioasa realizata in scoala promoveaza in mod explicit dezvoltarea spirituala, morala, culturala a elevului, pregatindu-l pentru responsabilitati si exigente ale vietii de adult, potrivit valorilor crestine;
 • Luand in considerare faptul ca absolventii institutiilor de invatamant teologic ortodox sunt angajati, in cea mai mare parte, de catre Biserica Ortodoxa Romana, si ca, prin urmare, acestia trebuie sa indeplineasca exigentele ei, ca formare academica si moral-spirituala;
 • Apreciind faptul ca, dupa 1989, pe baza legislatiei in domeniu, ora de religie si scolile de teologie ortodoxa si-au reluat locul in sistemul de invatamant public din Romania;
 • Luand aminte ca, potrivit invataturii evanghelice si a doctrinei canonice, episcopul, in eparhia sa, are responsabilitatea de a exercita slujirea de invatator al credintei;

Contactat de HotNews.ro, Toma Patrascu, vicepresedinte al Asociatiei Secular-Umaniste din Romania (ASUR), a declarat ca “preotii din teritoriu capata un acces aproape ne-restrictionat in scoli”. Paragraful 3 al articolului 5 din protocol spune: “Reprezentantii Patriarhiei Romane / ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara”.

Nu se precizeaza ca preotii pot participa la inspectiile scolare de religie. Asa cum este formulat in acest moment protocolul, ne putem astepta la supervizare preoteasca si la orele de Bilogie sau Istorie. Si asa sunt nenumarate cazuri de profesori de alte specialitati decat cea de religie, de exemplu de biologie, istorie, filosofie, geografie etc care isi folosesc pozitia pentru a promova in cadrul orelor respective dogmele religioase. Si asa avem cazuri cu manuale de istorie sau geografie care prezinta creationismul ca si cum ar fi o stiinta valida. Ce o sa se intample acum?”, a continuat Toma Patrascu.

Vicepresedintele ASUR a sustinut ca acest document “nu face decat sa intareasca si mai mult imixtiunea Bisericii Ortodoxe in invatamantul public. Pe langa prevederile legale deja existente cum ar fi dubla subordonare a profesorilor de religie si controlul total al parcursului carierei acestora sau obligativitatea avizarii manualelor de religie de catre biserica – lucru care nu a impiedicat introducerea in scoli a unor manuale cu caracter violent si discriminator – acum in plus vedem si ca preotii din teritoriu capata un acces aproape nerestrictionat in scoli”.

Informatii de background

HotNews.ro a scris vineri, pe baza unui comunicat de presa postat joi seara (ora 20:35) pe site-ul basilica.ro, agentia de stiri a Patriarhiei Romane, ca Patriarhia Romana, Ministerul Educatiei Nationale si Secretariatul de Stat pentru Culte au incheiat joi, 29 mai, un protocol cu privire la predarea disciplinei religie-cultul ortodox in invatamantul preuniversitar si la organizarea invatamantului teologic ortodox preuniversitar si universitar.Comunicatul Patriarhiei nu preciza care sunt prevederile protocolului, iar pe site-ul Ministerului Educatiei nu era vineri, la o zi dupa semnarea protocolului, nici macar un comunicat de presa pe aceasta tema.

Contactat de HotNews.ro, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, parintele Constantin Stoica, a declarat ca „s-au facut declaratii, ca nu poate oferi mai multe detalii decat in comunicatul de presa si ca documentul nu poate fi facut public”.

HotNews.ro a solicitat Ministerului Educatiei si Secretariatului de Stat pentru Culte sa faca public acest document, iar dupa ce am informat cu privire la semnarea acestui protocol, Ministerul Educatiei a oferit vineri (ora 18:50) cateva precizari privind prevederile protocolului.

In precizarile Ministerului privind dispozitiile acestui protocol se mentiona ca „reprezentantii Patriarhiei Romane/ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara. Un alt aspect reglementat de prezentul acord il reprezinta incadrarea personalului didactic pe catedre de religie – cultul ortodox in unitati de invatamant preuniversitar. Astfel, incadrarea se face cu avizul scris al chiriarhului (binecuvantare), iar retragerea motivata a acestui aviz duce la incetarea de drept a contractului individual de munca, conform legislatiei in vigoare”.

Citeste si:

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro