Sari direct la conținut

Patru modificări esențiale ale legislației achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022

Adrian Cristea, Adrian Zamfir, Foto: Filip & Company
Adrian Cristea, Adrian Zamfir, Foto: Filip & Company

Legea nr. 208/2022 a fost promulgată de Președintele României și urmează să intre în vigoare în 60 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României. Aceasta va modifica și va completa următoarele acte normative cu importanță majoră în domeniul achizițiilor publice:

(i) Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

(ii) Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

(iii) Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; și

(iv) Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 208/2022 urmează să se modifice / actualizeze și Normele metodologice aferente fiecăreia dintre legile modificate.

Potrivit expunerii de motive publicată pe site-ul Camerei Deputaților, principalele scopuri ale modificărilor vizează:

(i) Facilitarea investițiilor publice;

(ii) Corelarea legislației primare cu cea secundară în domeniu;

(iii) Definirea în mod clar a unor termeni și norme ce suscită interpretări eronate;

(iv) Accesarea fondurilor europene în contextul declanșării procedurii privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – scopul modificărilor propuse vizează crearea unui cadru favorabil pentru realizarea investițiilor și reformelor avute în vedere de Comisia Europeană prin acest instrument de finanțare.

Modificările / completările esențiale vizează următoarele aspecte:

(i) Mărirea (dublarea) pragurilor privind valoarea achizițiilor directe – de la 135.060 lei la 270.120 lei, respectiv de la 450.200 la 900.400 lei. Argumentele inițiatorilor proiectului de lege au fost facilitarea accesului la fonduri europene și contracararea efectelor inflației și a evoluției cursului valutar.

(ii) Termenul acordat ofertanților/candidaților pentru transmiterea răspunsului la solicitarea autorității contractante pentru completarea/clarificarea ofertei, inclusiv cu eventuala prelungire solicitată justificat de operatorul economic, este de cel mult 15 zile lucrătoare și va fi stabilit în funcție de complexitatea solicitării.

(iii) Precizarea expresă a faptului că și Agenția Națională pentru Achiziții Publice (în continuare „ANAP”) are dreptul de a solicita instanţei de judecată constatarea nulităţii absolute a contractului/actului adiţional la acesta, încheiat cu încălcarea legislației achizițiilor publice, precum şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, poate fi exercitat, în condițiile prezentei legi, și de ANAP. ANAP este scutită de taxa de timbru aferentă cererilor în constatarea nulității absolute a contractelor de achiziție publică.

(iv) Se prevede expres faptul că procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, prin completuri specializate în achiziţii publice, în termen de 45 de zile. Acest termen ar putea să fie nerealist, în condițiile în care se solicită probe a căror administrare presupune scurgerea unei perioade de timp mai îndelungate (ex. expertiza de specialitate).

Rămâne de văzut în ce măsură aceste modificări vor fi benefice și vor ajuta autoritățile contractante, precum și mediul de afaceri.

O parte dintre aceste modificări sunt, în mod evident, binevenite, însă este posibil ca majorarea pragurilor privind valoarea achizițiilor directe să afecteze principiile de bază precum libera concurență și transparența și să influențeze în mod negativ calitatea serviciilor, produselor sau lucrărilor atribuite prin proceduri de achiziții publice.

Articol semnat de Adrian Cristea (senior associate) și Adrian Zamfir (associate)

ARHIVĂ COMENTARII