Sari direct la conținut

Vezi ce modificari propune presedintia in proiectul de revizuire a Constitutiei

HotNews.ro

Urmarirea, perchezitia, retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata a parlamentarilor se va putea face fara acordul Parlamentului, Retinerea unei persoane nu poate depasi 48 de ore (fata de 24 in prezent), Caracterul licit al averii dobandite nu se mai prezuma, Trecerea la un Parlament unicameral, cu maxim 300 de parlamentari – sunt cateva dintre cele mai importante modificari ale Constitutiei care fac parte din proiectul de revizuire a legii fundamentale trimise de Presedintie la Consiliul Legislativ. Printre schimbarile majore propuse de presedintie se afla si faptul ca Presedintele poate dizolva Parlamentul daca nu acorda votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 45 de zile (n.r. in prezent 60), Suspendarea Presedintelui se poate face numai dupa obtinerea avizului Curtii Constitutionale, Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din PIB, iar Datoria Publica nu poate depasi 60% din PIB. Se mai precizeaza ca imprumuturile externe pot fi contractate numai in domeniul investitiilor.

Peste tot in Constitutiei, acolo unde sunt mentionate cele doua camere ale Parlamentului (Camera Deputatilor si Senat), s-au inlocuit termenii cu termenul „Parlamentul Romaniei”.

Cele mai importante modificari din proiectul de revizuire a Constitutiei trimis de presedintie catre Consiliul Legislativ:

 • Articolul 44, Dreptul de proprietate privata. In forma actuala, paragraful (8) stipuleaza ca „Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit se prezuma”. In forma propusa de presedintie, paragraful (8) spune ca „Averea dobandita licit nu poate fi confiscata”
 • Articolul 23, Libertatea individuala. Se modifica paragraful (3) care vorbeste de retinerea persoanei in cazurile si cu procedura prevazute de lege. In forma propusa, retinerea nu poate depasi 48 de ore, fata de 24 de ore cat este stipulat in prezent.
 • In Titlul III, Capitolul I Parlamentul, se modifica articolul 61 si se precizeaza in paragraful (2) ca Parlamentul este alcatuit dintr-o singura Camera.
 • In Articolul 62, Alegerea parlamentarilor, se precizeaza in paragraful (3) ca numarul parlamentarilor nu poate depasi 300 de persoane.
 • In ceea ce priveste Imunitatea Parlamentara, articolul 72 se modifica si se precizeaza ca „Urmarirea, perchezitia, retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala a parlamentarilor, pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau cu opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului, se poate face numai de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie”.
 • In forma actuala in vigoare, articolul 72 din Constitutie stipuleaza ca parlamentarii „nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor”.
 • Articolul 86, Numirea Guvernului. Se adauga paragraful (2′) care stipuleaza ca „Propunerea primului-ministru de revocare si de numire a unor membri ai Guvernului se poate afce numai dupa consultarea prealabila a Presedintelui”.
 • Potrivit proiectului de revizuire, la Articolul 89, Dizolvarea Parlamentului, Presedintele Romaniei poate dizolva Parlamentul daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 45 de zile (n.r. – fata de 60 de zile cat este in prezent) de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari.
 • La articolul 95, Suspendarea din functie, se precizeaza ca Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de catre Parlament, „dupa obtinerea avizului Curtii Constitutionale cu privire la gravitatea faptelor si incalcaea Constitutiei”. Se precizeaza clar ca doar un aviz favorabil al CC duce la continuarea procedurii de suspendare, iar in cazul unui aviz negativ din partea CC, procedura de suspendare va inceta.
 • In ceea ce priveste Investitura Guvernului, Articolul 103 se modifica prin stipularea faptului ca „Parlamentul se va pronunta prin vot asupra formarii noului Guvern in termen de 10 zile de la data solicitarii votului de incredere. In caz contrar, dupa trecerea celor 10 zile, candidatul propus, impreuna cu programul si lista Guvernului va fi considerat respins de catre Parlament”, iar Presedintele Romaniei va desemna un alt candidat.
 • La Articolul 126, Instantele judecatoresti, paragraful (6) se va modifica astfel: „Controlul judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu exceptia celor ce privesc raporturile cu Parlamentul, a actelor de comandament cu caracter militar, precum si a celor care privesc politicile fiscale si bugetare.
 • In articolul 138, Bugetul public national, se modifica paragraful (2) si se stipuleaza ca Guvernul transmite proiectele bugetului de stat si al asigurarilor sociale Uniunii Europene, dupa informarea prealabila a Parlamentului asupra continutului acestora. In plus, Guvernul va supune spre aprobare Parlamentului, separat, proiectul bugetuluid e stat si pe cel al asigurarilor sociale de stat.
 • In cadrul proiectului de revizuire, se adauga un nou articol 138′ care vorbeste despre „Politica financiara” si stipuleaza ca Statul trebuie sa evite deficitul public excesiv. Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din produsul intern brut, air datoria publica nu poate depasi 60% din PIB. Se mai precizeaza ca imprumuturile externe pot fi contractate numai in domeniul investitiilor. Valorile maxime prevazute pot fi depasite doar in cazul unor producerii unei catastrofe naturale sau ivirii unor situatii exceptionale cu impact negativ semnificativ al finantelor publice.
 • Articolul 109, Raspunderea membrilor Guvernului. Daca in prezent, paragraful (2) stipuleaza ca „Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor”, forma propusa de presedintie abroga acest paragraf si completeaza la paragraful (3) ca „Raspunderea penala a membrilor Guvernului, pentru fapte savarsite in exercitiul functiei lor, se stabileste prin lege organica„.
 • Articolul 114, Angajarea raspunderii Guvernului, la paragraful (1), in forma propusa, se stipuleaza ca „Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Parlamentului, o singura data pe sesiune„, dar ca limitarea angajarii raspunderii nu se aplica in cazul proiectului bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale.

Cateva modificari substantiale au loc si in capitolele referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM):

 • Potrivit proiectului de revizuire, componenta CSM se va schimba. In prezent, CSM este alcatuit din 19 membri: 14 membri alesi in adunarile generale ale magistratilor si validati de parlament (9 judecatori, 5 procurori), 2 reprezentanti ai societatii civile, ministrul Justitiei, presedintele ICCJ si Procurorul General.
 • In forma propusa de presedintie, componenta CSM va fi urmatoarea: 10 membri alesi in adunarile generale ale magistratilor si validati de parlament (5 judecatori, 5 procurori), 6 reprezentanti ai societatii civile (3 numiti de catre Parlament, 3 numiti de catre Presedintele Romaniei.
 • O alta modificare vizeaza mandatul de membru CSM, care va ramane tot de 6 ani, dar se stipuleaza ca „nu poate fi prelungit sau innoit”. Se mai precizeaza ca presedintele CSM poate fi ales atat din randul magistratilor, cat si din randul reprezentantilor societatii civile.
 • Deasemenea, presedintele CSM este ales pentru un mandat de un an, ce poate fi innoit o singura data, spre deosebire de prevederile in vigoare care spunc a mandatul nu poate fi reinnoit. Mandatul acestuia nu poate fi prelungit.
 • Inca o modificare importanta vizeaza caracterul hotararilor luate de CSM. Daca in prezent ele se iau prin vot secret, in forma de revizuire a Constitutiei, hotararile CSM vor fi publice si se vor motiva.
 • Articolul care prevedea ca Presedintele tarii prezideaza sedintele CSM la care participa este abrogat in proiectul de revizuire a legii fundamentale.

​Alte modificari propuse in proiectul de revizuire a legii fundamentale:

 • Articolul 6, Dreptul la identitate, Se adauga paragraful (3) Autoritatile publice vor consulta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in legatura cu deciziile privind pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii lor etnice, culturale si religioase
 • Articolul 40, Dreptul de asociere. Se modifica paragraful (3) care stipuleaza cine nu poate face parte din partide politice. In forma propusa, scrie ca judecatorii Curtii Constitutionale, Avocatul Poporului si adjunctii acestuia, magistratii, cadrele militare in activitate, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica.
 • Articolul 52, Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica. in forma actuala, paragraful (3) spune ca „Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au executat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta”. In forma propusa, Paragraful (3) se modifica si stipuleaza ca „Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor pentru erorile judiciare savarsite”.
 • In Titlul II, capitolul IV Avocatul Poporului, Articolul 58, Numirea si rolul. Paragraful (1) se modifca astfel: „Avocatul Poporului este numit de catre Parlament, pe o durata de 5 ani, pentru apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice. Adjunctii Avocatului poporului sunt specializati pe domenii de activitate, conform legii de organizare si functionare a institutiei”.
 • La Articolul 71, Incompatibilitati, se modifica articolul (1) si se stipuleaza ca „Nimeni nu poate fi, in acelasi timp, membru al Parlamentului si membru al Parlamentului European„.
 • Articolul 76, Adoptarea legilor si hotararilor, se va modifica si i se va adauga paragraful (4) „Propunerile legislative si proiectele de legi vor fi dezbatute si votate in plen in doua lecturi succesive, la cel putin 30 de zile distanta. In cadrul primei lecturi, dezbaterile si votul se vor face pe articole. Inc adrul celei de-a doua lecturi, dezbaterile si votul se vor face pe articole, urmate de votul final pe intreaga lege. In mod exceptional, Parlamentul poate aproba, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, reducerea termenului de 30 de zile si adoptarea unui rpoiect de lege sau a unei propuneri legislative in procedura de urgenta.”
 • La articolul 90, Referendumul, se adauga paragrafele (2)-(4), care spun ca „problemele care se supun referendumului si ca data desfasurarii acestuia se stabilesc de catre presedintele Romaniei prin decret” si ca „punctul de vedere al Parlamentului asupra initierii referendumului de catre presedintele Romaniei se exprima, printr-o hotarare adoptata de Parlament, cu votul majosritatii membrilor prezenti, in termen de cel mult 30 de zile”. Daca hotararea nu este adoptata in termenul prevazut, procedura de consultare a parlamentului se considera a fi idneplinita, iar Presedintele poate emite decretul privind organizarea referendumului.
 • La articolul 92, Atributii in domeniul apararii, se adauga paragraful (3′) care spune ca „Declararea starii de razboi precum si suspendarea sau incetarea ostilitatilor militare se fac de catre Parlament, cu votul majoritatii membrilor acestuia”. Se mai adauga si paragraful (5) care stipuleaza ca Presedintele „propune Parlamentului numirea directorilor serviciilor de informatii, iar Parlamentul exercita controlul asupra activitatii acestor servicii.”
 • Articolul 94, Alte Atributii (n.r. – ale presedintelui tarii), se stipuleaza ca Presedintele Romaniei „confera si retrage decoratii si titluri militare”.
 • Articolul 97, Vacanta functiei, paragraful (2) se va modifica astfel incat Guvernul va organiza alegeri pentru functia de presedinte in termen de 60 de zile de la vacanta functiei, fata de 3 luni cat este stipulat in prezent.
 • La articolul 107, Primul-ministru, paragraful (4) stipuleaza ca daca un membru al Guvernului este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, atunci presedintele tarii, la propunerea premierului, va desemna un alt membru al Guvernului ca ministru interimar.
 • In Articolul 119, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se vor adauga doua noi paragrafe ce stipuleaza ca „CSAT va transmite Parlamentului, in vederea aprobarii, strategia de securitate nationala” si rapoartele asupra activitatii desfasurate, in vederea examinarii acestora.
 • La articolul 124, Infaptuirea Justitiei, se precizeaza ca „Judecatorii sunt independenti si se supun numai Constitutiei, legii si deciziilor Curtii Constitutionale” si ca „Raspunderea judecatorilor si procurorilor se reglementeaza prin lege organica”.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro