Sari direct la conținut

Universitatile trebuie sa infiinteze centre de consiliere si orientare in cariera pentru studenti si liceeni. Cum vor functiona centrele, cine le va finanta si care sunt obiectivele

HotNews.ro
Consiliere si orientare in cariera pentru studenti si liceeni, Foto: Agerpres
Consiliere si orientare in cariera pentru studenti si liceeni, Foto: Agerpres

Universitatile vor infiinta de la anul centre de consiliere si orientare in cariera, adresate studentilor, absolventilor de studii universitare, dar si liceeniilor. Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul Oficial metodologia-cadru care stabileste cum se organizeaza si functioneaza aceste centre. Printre obiectivele centrelor de consiliere se numara reducerea abandonului universitar si cresterea angajabilitatii studentilor in domeniile de studiu absolvite.

Ministerul Educatiei a publicat luni, 24 noiembrie 2014, in Monitorul Oficial Ordinul nr. 650 din 19 noiembrie 2014 prin care a aprobat Metodologia-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania.

Publicul tinta: Centrele de consiliere si orientare in cariera din cadrul universitatilor se vor adresa studentilor acelei universitati, elevilor din anii terminali de liceu, dar si absolventilor proprii sau ai altor universitati.

Obiectivele acestor centre sunt consilierea elevilor si a studentilor in privinta traseului educational, reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare in cariera, facilitarea relatiei dintre studenti si piata muncii astfel incat acestia sa cunoasca nevoile reale ale pietei muncii si cresterea angajabilitatii studentilor in domeniile de studiu absolvite.

Centrele trebuie sa ofere consiliere educationala si vocationala, consiliere si evaluare psihologica, precum si consiliere in cariera.

In ceea ce priveste structura organizatorica a acestor centre, metodologia-cadru prevede ca ele nu au personalitate juridica, au in componenta psihologi, consilieri de cariera, sociologi si cadre didactice, au cel putin 1 psiholog la 2.000 de studenti inmatriculati si se subordoneaza academic senatului universitatii si administrativ rectorului. Centrele de consiliere si orientare sunt conduse de catre un cadru didactic coordonator desemnat prin hotararea senatului universitar la propunerea consiliului de administratie.

Baza materiala trebuie sa fie asigurata de catre universitate, iar finantarea se face prin bugetul consolidat al universitatii, dar aceste centre pot atrage si fonduri nerambursabile sau se pot finanta si din alte resurse extrabugetare.

Ordinul de ministru prevede faptul ca fiecare universitate acreditata trebuie sa elaboreze, in maximum 6 luni, propria metodologie de aplicare a acestei metodologii-cadru, care sa fie aprobata de catre senatul universitatii.

Amintim ca Legea Educatiei prevede ca „pentru facilitarea corelarii sistemului de invatamant cu piata muncii, se infiinteaza si vor functiona, in toate institutiile de invatamant superior, centre de consiliere si orientare in cariera pentru elevii din anii terminali, studenti si absolventi, in cadrul carora vor functiona unitati de analiza si gestiune previzionala a solicitarilor pietei muncii. Metodologia privind organizarea si functionarea acestor centre se aproba prin ordin al ministrului” (Articolul 352, aliniatele 2 si 3, asa cum au fost modificate prin OUG 49/2014).

Textul integral al Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania

„Capitolul I Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie-cadru reglementeaza modul de organizare si functionare a centrelor de consiliere si orientare in cariera, denumite in continuare CCOC, constituite ca structuri fara personalitate juridica la nivelul institutiilor de invatamant superior de stat sau particular din Romania.

(2) Consilierea si orientarea carierei pe tot parcursul vietii se refera la totalitatea serviciilor si activitatilor care ajuta persoanele de orice varsta si in orice moment al existentei lor sa faca alegeri in sfera educationala, de formare sau munca si sa isi gestioneze cariera.

(3) Prezenta metodologie-cadru are la baza principiul dreptului la asistenta si la servicii complementare gratuite in invatamantul superior de stat, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 – Activitatea de consiliere si orientare in cariera a CCOC se adreseaza:

a) studentilor institutiei de invatamant superior in care functioneaza, indiferent de programul de studiu pe care acestia il frecventeaza sau de forma de invatamant, inclusiv studentilor veniti la studii prin programe de mobilitati;

b) elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate incheiate cu unitati din invatamantul preuniversitar;

c) absolventilor proprii sau ai altor universitati.

Art. 3. – CCOC are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunitati de angajare a tinerilor din sistemul educational, prin activitati de consiliere si orientare in cariera care vizeaza:

a) orientarea si consilierea elevilor/studentilor astfel incat acestia sa fie capabili sa isi poata planifica si gestiona in mod optim propriul traseu educational;

b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare in cariera, precum si de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;

c) facilitarea relatiei dintre studenti si piata muncii, astfel incat acestia sa cunoasca nevoile siprovocarile reale ale pietei muncii;

d) cresterea angajabilitatii studentilor in domeniile de studiu absolvite.

Art. 4. – Activitatea CCOC presupune:

1. informarea, orientarea si consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studentilor prin oferirea urmatoarelor servicii:

a) consiliere educationala si vocationala;

b) consiliere si evaluare psihologica;

c) consiliere in cariera;

d) elaborarea de materiale destinate informarii, orientarii si consilierii;

2. actiuni legate de cresterea gradului de insertie pe piata muncii a studentilor si absolventilor, prin oferirea unor servicii precum:

a) sesiuni de pregatire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;

b) organizarea de prezentari de companii;

c) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competentelor transversale ale studentilor;

d) realizarea de studii si analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolventilor pe piata muncii, impactul serviciilor de consiliere si orientare profesionala, precum si propunerea de masuri pentru ameliorarea acestora;

e) elaborarea si aplicarea de instrumente specifice in scopul monitorizarii insertiei pe piata muncii;

f) participari la activitati organizate de catre alumni;

3. informarea si consilierea elevilor asupra rutelor educationale si ocupationale disponibile in cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, in conformitate cu Registrul national al calificarilor in invatamantul superior si Cadrul national al calificarilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de tip ‘zilele portilor deschise’, targuri educationale, vizite tematice etc;

4. informarea si consilierea studentilor asupra rutelor educationale si ocupationale din cadrul institutiilor de invatamant superior, pentru cicluri de invatamant superioare.

Capitolul II Structura organizatorica

Art. 5. – (1) CCOC trebuie sa aiba in componenta:

a) psihologi cu atestat in specialitatea Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala;

b) consilieri de cariera;

c) sociologi;

d) cadre didactice cu expertiza in domeniul de specializare al studentilor si absolventilor.

(2) Numarul angajatilor din cadrul CCOC se stabileste pornind de la numarul de studenti inmatriculati in cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de cel putin 1 consilier de cariera/psiholog/2.000 de studenti inmatriculati.

Art. 6. – (1) CCOC se subordoneaza academic senatului universitatii si administrativ rectorului.

(2) CCOC este condus de un cadru didactic coordonator, numit director al CCOC, desemnat prin hotararea senatului universitar la propunerea consiliului de administratie. Acesta prezinta anual senatului universitatii, cu avizul consiliului de administratie, un raport asupra serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul institutiilor de invatamant superior.

Art. 7. – In stabilirea planului anual de activitati si in desfasurarea activitatilor curente CCOC poate colabora cu organizatiile studentesti legal constituite din institutia de invatamant superior.

Art. 8. – Baza materiala necesara desfasurarii activitatilor CCOC se asigura de catre institutia de invatamant superior organizatoare.

Capitolul III Dispozitii finale

Art. 9. – Finantarea CCOC se face prin bugetul consolidat al universitatii. In scopul asigurarii/dezvoltarii activitatii CCOC, institutia de invatamant superior poate atrage fonduri nerambursabile si alte resurse extrabugetare.

Art. 10. – In maximum 6 luni de la publicarea prezentei metodologii-cadru in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiecare institutie de invatamant superior acreditata va elabora propria metodologie de aplicare, aprobata de catre senatul universitatii, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru.

Art. 11. – Prezenta metodologie-cadru intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro