Sari direct la conținut

Noua lege a fondurilor de investiții alternative favorizează dezvoltarea pieței locale?

Deloitte Romania
Andreea Șerban, Patricia Enache, Roxana Bratosin, Foto: Deloitte Romania
Andreea Șerban, Patricia Enache, Roxana Bratosin, Foto: Deloitte Romania

Legislația privind fondurile de investiții alternative (FIA) se schimbă la acest început de an, cu scopul declarat de a crește atractivitatea acestora în ochii investitorilor și de a dezvolta piața de profil. Legea 243/2019 (Legea FIA) a fost adoptată ca răspuns la solicitarea investitorilor români de diversificare a organismelor de plasament colectiv de acest tip în România și va intra în vigoare din 24 ianuarie. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să emită legislația secundară aferentă până la data de 24 aprilie 2020.

În acest demers de reformare, legiuitorul român s-a inspirat din legislația statelor membre UE cu o piață a fondurilor de investiții dezvoltată (spre exemplu, Germania, Franța, Luxemburg), având pe alocuri o abordare chiar mai prudentă.

Însă, deși scopul declarat al noii legi este creșterea volumului de investiții și sporirea încrederii investitorilor în astfel de plasamente, în particular a persoanelor fizice (investitori de retail), la o prima lectură, noile reguli de funcționare a FIA par a fi mai restrictive și mai extinse decât cele prevăzute de reglementarea anterioară. Astfel, măsurile de supra-reglementare pot determina creșterea costurilor de înființare și funcționare a FIA, precum și modificarea fluxului investițional operat până acum de către acestea și pot deveni o barieră în creșterea numărului de fonduri înființate pe piața locală. Prin urmare, rămâne de văzut în ce direcție se va îndrepta piața locală a fondurilor de investiții alternative.

Principalele elemente de noutate

Un aspect important de noutate este faptul că noua lege impune fondurilor vizate obligația de a solicita autorizarea din partea Autorității de Supraveghere Financiară, proces ce poate dura în jur de șase luni. Aceeași obligație le revine și organismelor de plasament colectiv, altele decât cele în valori mobiliare (AOPC), înființate înainte de intrarea în vigoare a noii legi. În plus, cererile de autorizare ale AOPC în curs de soluționare la data de 24 ianuarie vor fi retrase și completate în conformitate cu Legea FIA.

Un alt element de noutate este clasificarea fondurilor în două mari categorii în funcție de tipul de investitori cărora li se adresează, respectiv FIA adresate investorilor de retail (FIAIR) și cele adresate investitorilor profesionali (FIAIP), acestea fiind supuse unor reguli de funcționare diferite. Evident, având în vedere scopul declarat al noii reglementări, de a asigura o protecție sporită investitorilor de retail, condițiile de funcționare aplicabile FIAIR sunt mult mai stricte.

Titlurile de participare ale unui FIAIP pot fi distribuite exclusiv investitorilor profesionali, cu excepția FIAIP cu capital privat (în anumite condiții). În schimb, FIAIR se pot adresa și investitorilor profesionali atâta timp cât sunt respectate obligațiile impuse FIAIR prin Legea FIA.

Pentru a răspunde cerinței investitorilor de diversificare a categoriilor de fonduri locale, noua lege clasifică FIAIR și FIAIP în mai multe sub-categorii, în funcție de politica investițională adoptată de către acestea. În acest sens, FIAIR pot aborda o politică investițională diversificată sau specializată în acțiuni, obligațiuni, investiții imobiliare, titluri de stat etc. La rândul lor, FIAIP se pot clasifica spre exemplu în FIA cu capital privat, FIA speculative, FIA specializate în investiții imobiliare, FIA specializate în investiții în bunuri și mărfuri.

Pentru fiecare dintre (sub-)categoriile menționate există reguli de funcționare specifice, inclusiv cu privire la investițiile permise, valoarea inițială sau nominală a unităților de fond sau a acțiunilor, calculul activului și regulile de evaluare a activelor și obligațiile de transparență, informare și raportare față de investitori și ASF.

Legea FIA aduce schimbări importante și pentru societățile de investiții financiare (SIF). Noul regim juridic abrogă inclusiv pragul de deținere în aceste societăți, care interzice unei persoane să dobândească cu orice titlu sau să dețină, singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 5% din capitalul social al unui SIF. Această măsură poate contribui la creșterea lichidității SIF pe piață.

Sancțiuni mai severe

Pe de altă parte, Legea FIA impune sancțiuni severe pentru nerespectarea prevederilor sale, inclusiv închisoare de la trei luni la un an sau amendă pentru desfășurarea fără autorizație a activităților sau operațiunilor specifice unui FIA pentru care legea impune autorizarea.

Totodată, ASF poate impune și sancțiuni contravenționale pentru administratorii fondurilor, pentru fondurile autoadministrate și/sau pentru membrii organelor de conducere ale acestora. Amenzile pot ajunge până la 50.000 de lei, în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, până la 5% din cifra de afaceri realizată în anul anterior. În funcție de gravitatea faptei, ASF poate decide inclusiv retragerea autorizației unui FIA.

Măsuri tranzitorii privind AOPC

În cazul AOPC, reglementarea prevede măsuri tranzitorii. Astfel, AOPC care funcționează în baza legislației anterioare, fără obligația înregistrării la ASF, cu excepția FIAIR monetare, au termen până la data de 24 iulie 2020 să își adapteze documentele de constituire și funcționare și activitatea în conformitate cu Legea FIA și să solicite autorizarea acestor modificări. În caz contrar, acestea riscă retragerea autorizației de funcționare.

De asemenea, tot până la aceeași dată, AOPC înregistrate la ASF în temeiul legislației anterioare trebuie să solicite autorizarea în vederea încadrării într-una dintre categoriile de FIA prevăzute de noua lege. Astfel, AOPC care atrag în mod public resurse financiare solicită încadrarea în una dintre categoriile de FIAIR, iar AOPC care atrag în mod privat resurse financiare solicită încadrarea în una dintre categoriile de FIAIP sau FIAIR.

În cazul în care investitorii respectivului AOPC nu se încadrează în categoria FIAIP, administratorul său solicită autorizarea respectivului AOPC în calitate de FIAIR sau inițiază demersurile necesare până la data de 24 aprilie 2020 în vederea lichidării AOPC, în conformitate cu prevederile stabilite prin reglementările emise de ASF, cu respectarea conținutului prospectului AOPC. În cazul AOPC, înregistrate la ASF, ale căror titluri de participare sunt tranzacționate într-un loc de tranzacționare, acestea trebuie să solicite încadrarea în categoria FIAIR.

Articol semnat de Andreea Șerban, Senior Managing Associate, Patricia Enache, Managing Associate, și Roxana Bratosin, Senior Associate, Reff & Asociații

ARHIVĂ COMENTARII