Sari direct la conținut

Bucureștenii nu vor avea troleibuze noi în următorul an. Bozankaya nu vrea să renunțe la contractul cu Primăria Capitalei pentru furnizarea a 100 de troleibuze, reziliat anul trecut / Cum s-ar putea pierde 200 de milioane de lei

HotNews.ro
Troleibuz RATB, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei
Troleibuz RATB, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Primăria Capitalei cere peste 30 milioane lei asocierii Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S – Sileo Gmbh după rezilierea contractului pentru furnizarea a 100 de troleibuze din cauza societăților comerciale. Acestea nu doresc însă să renunțe la contract, iar pe rol sunt trei litigii în acest sens, municipalitatea având până acum câștig de cauză. Dincolo de faptul că bucureștenii nu vor avea troleibuze noi în următorul an, principala problemă rămâne că troleibuzele erau achiziționate cu bani de la fondul de mediu, contractul de finanțare fiind valabil până la finalul acestui an, iar dacă până atunci nu se finalizează o nouă procedură de achiziție, s-ar putea pierde circa 200 de milioane lei.

Contractul pentru achiziția celor 100 de troleibuze a fost semnat de fostul primar Gabriela Firea în aprilie 2020, iar în octombrie municipalitatea anunța că îl reziliază pe motiv că producătorul nu a prezentat certificatul de omologare.

”Primăria Municipiului București a reziliat contractul pentru furnizare celor 100 de troleibuze pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale de către furnizor, Asocierea turco-germană Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S. – Sileo Gmbh, asociere care a contestat în instanță rezilierea. Primăria Municipiului București se află în litigiu în mai multe dosare cu Asocierea Turco Germană Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S – Sileo Gmbh”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

În primul litigiu, Asocierea Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S – Sileo Gmbh a chemat in judecată Municipiul București solicitând instanței să dispună următoarele:

– Suspendarea executării de către Municipiul București, până la soluționarea pe fond a litigiului, a garanției de bună execuție constituită de către reclamantă prin polița de asigurare de garanție nr. 000070817 emisă de societatea de asigurare-reasigurare City Insurance SA la data de 22.04.2020 pentru garantarea obligațiilor asumate prin Contractul nr. 222/15.04.2020. Conform art. 10.2 (1) din contract „Cuantumul garanției de bună execuție exprimată procentual este de 10 % din preţul contractului.”, adica 20.764.630 lei.

– Pe fond, anularea notificării de reziliere a Contractului de furnizare nr. 222/15.04.2020 emisă de Municipiul București prin adresa nr. 1812/29.09.2020, cu consecința repunerii părților in situația anterioară.

– Anularea adresei nr. 1952/28.10.2020 privind pretenția formulată de Municipiul București de a fi compensat cu suma de 12.624.895 lei pentru intarzirea in furnizarea omologării de tip emisă de Registrul Auto Român;

În al doilea dosar, Asocierea Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S – Sileo Gmbh a cerut instanței să dispună suspendarea executării documentului constatator nr. 21941/11.11.2020.

”La termenul de judecată din 07.12.2020, Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal declină competența judecării cauzei în favoarea Secției a VI-a a Tribunalului București. Dosarul a fost reînregistrat rolul Secției a VI-a a Tribunalului București”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei.

HotNews.ro a întrebat ce prevede documentul constatator și ce daune mai cere Primăria Capitalei, dar ni s-a răspuns că deocamdată informațiile sunt secrete.

”Conform legislatiei achizitiilor publice „Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant”. Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Întrucât pe rolul Tribunalului București se află un litigiu privind suspendarea executării documentului constatator, litigiu deschis de către contractant, nu putem răspunde până când instanța nu va finaliza procesul de judecată”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei.

În al treilea dosar, Asocierea Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S – Sileo Gmbh a chemat în judecată Municipiul București prin Primar General și a solicitat instanței să dispună următoarele:

– Anularea Documentului constatator nr. 21941/11.11.2020 emis de Municipiul București cu privire la obligațiile contractuale decurgând din Contractul de furnizare 100 troleibuze nr. 222/15.04.2020 şi

– Obligarea la achitarea cheltuielor de judecată ocazionate de soluționarea litigiului.

”La termenul de judecată din 25.02.2021, instanța dispune suspendarea judecății până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 31036/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă”, se mai răspuns Primăria Capitalei.

Primăria Capitalei ar putea pierde banii

Pe lângă faptul că bucureștenii nu vor beneficia în următorul an de troleibuze noi, principala problemă o reprezintă faptul că cele 100 de troleibuze erau achiziționate cu bani de la fondul de mediu, iar dacă o nouă procedură de licitație nu se finalizează la timp, s-ar putea pierde banii.

Actuala administrație dă asigurări că depune toate eforturile pentru a rezolva situația.

”În acest moment Primăria Municipiului București face toate demersurile conform legislației în vigoare pentru a relua licitația și pentru a respecta termenii contractului de finanțare încheiat cu Administrația Fondului de Mediu. În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 39/28.12.2018, încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu și Municipiul București, Anexa -2 – Grafic de finanțare nerambursabilă – termenul pentru utilizarea finanțării primite din partea AFM este 31.12.2021. Acest termen poate fi modificat în conformitate cu art. 3 parag. 4 ”În caz justificat, pe baza solicitării motivate a Beneficiarului, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită, dar numai cu acordul Comitetului director al Autorității””, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Pe 31 martie 2020, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţa că a semnat contractul privind achiziţia a 100 de troleibuze noi, după ce licitaţia a fost câştigată de singurul ofertant înscris în acest proces, Asocierea turco-germană Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S. – Sileo Gmbh.

Potrivit contractului, livrarea urma să se facă începând cu luna noiembrie, pe parcusul a 16 luni. Valoarea contractului era de aproximativ 43 de milioane euro fără TVA, finanţarea provenind de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul „Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”.

Situația critică a flotei de troleibuze

Un troleibuz Irisbus Citelis, din 2007, a ars ca o torță în iunie 2020, în centrul Capitalei. Din fericire nu au fost victime, șoferul și singurul călător reușind să se salveze la timp, însă imaginile arată clar starea în care se află flota.

Ultimele troleibuze sunt cumpărate în urmă cu aproape 15 ani.

În 2006, Primăria Capitalei a achiziționat de firma Astra Bus 100 de troleibuze noi – Irisbus-Citelis. Valoarea contractului a fost de circa 92 milioane lei fără TVA, iar troleibuzele au fost livrate în perioada 2006-2008.

În august 2007 a fost semnat un nou contract pentru achiziționarea a încă 500 de autobuze Mercedes Citaro 2, care au fost livrate până în 2009. Acestea au fost dotate cu instalație de aer condiționat.

Alături de troleibuzele Irisbus – Citelis, pe străzile Capitalei mai circulă și cele Astra/Ikarus (model 415 T). Aceste troleibuze sunt în număr de 195 și au fost fabricate între anii 1997 și 2002 la uzinele Ikarus din Ungaria și echipate la Astra Arad.

Troleibuzul care a ars era din lotul cumpărat în 2006, deci mai nou.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro