Sari direct la conținut

Traian Basescu trimite spre reexaminare legea ce respinge OUG 31/2013 referitoare la achizitiile publice

HotNews.ro

Presedintele Traian Basescu a transmis, miercuri, Parlamentului o cerere de reexaminare a legii de respingere a Ordonantei de Urgenta nr. 31/2013 care reglementa modalitatile in care regiile autonome sau companiile nationale vor acorda contractele de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de servicii.

„Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a semnat miercuri, 9 aprilie a.c., cererea de reexaminare asupra Legii privind respingerea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii”, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat.

Va prezentam textul integral al cererii:

Domnului Călin Popescu-Tăriceanu, Preşedintele Senatului

În temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Motivele cererii sunt următoarele:

1. Prin legea aflată la promulgare se respinge Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 care a avut ca obiect adăugarea la lista autorităților contractante în sensul O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, orice regie autonomă sau companie națională ori societate comercială cu capital integral ori majoritar deținut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public, cu excepția transportatorilor aerieni. Astfel, potrivit Articolului unic al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, se consideră autoritate contractantă „orice regie autonomă sau companie națională/societate comercială cu capital integral sau majoritar deținut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public, cu excepția transportatorilor aerieni”.

2. Având în vedere că această prevedere, respinsă de Parlament prin legea aflată la promulgare, impune ca regiile autonome și companiile de stat să se supună regimului imperativ de atribuire a contractelor de achiziții publice, de concesiune de lucrări publice și de servicii, în condițiile reglementate de Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, apare ca oportună menținerea acestei reglementări.

3. Conservarea unei asemenea soluții legislative va reglementa în mod explicit modalitățile în care regiile autonome sau companiile naționale vor acorda contractele de achiziții publice, de concesiune de lucrări publice și de servicii, asigurând transparență în cheltuirea banilor publici și un cadru juridic predictibil și transparent pentru agenții economici.

4. Totodată, prin asemenea norme, se va garanta deschiderea către o piață concurențială reală în privința achizițiilor efectuate de regiile autonome și companiile de stat cu scopul de a se asigura o utilizare eficientă a fondurilor publice.

5. Absența unor norme clare care să reglementeze aplicarea regulilor prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, pentru achizițiile publice efectuate de regiile autonome sau companiile naționale, poate crea insecuritate juridică și obstacole în calea respectării principiilor generale privind achizițiile publice.

6. Regulile enunțate de O.U.G. nr. 34/2006, printre care egalitatea de tratament și transparența decizională, se impun a fi clar stabilite și aplicate inclusiv în cazul regiilor autonome şi companiilor naționale / societăților comerciale cu capital integral ori majoritar deținut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public, în vederea asigurării unei protecții adecvate atât a operatorilor economici, cât și a utilizării eficiente a fondurilor publice.

7. Totodată, menționăm că fondurile europene sunt considerate, conform normelor europene, fonduri publice. Astfel, toate organismele care antrenează astfel de fonduri trebuie să se supună normelor naționale prin care au fost transpuse directivele europene în domeniu, respectiv Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006. Legea de respingere a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 nu distinge între beneficiari sub aspectul naturii fondurilor publice, astfel încât se poate presupune că fondurile avute în vedere sunt şi fonduri europene.

8. Mai mult, în contextul discuţiilor care au avut loc la nivel european pe marginea subiectului privind parteneriatul public privat Comisia Europeană a respins decisiv argumentul conform căruia o companie de proiect, subiect al Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, fiind un subiect de drept privat, nu s-ar supune actelor normative care reglementează domeniul achiziţiilor publice, adică directivelor adoptate la nivel european și transpuse în dreptul intern, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006.

9. În consecinţă, excluderea din lista autorităţilor contractante a regiilor autonome şi a companiilor naţionale ori societăţilor comerciale cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public ar crea condiţii, în contextul supervizării implementării legislaţiei comunitare, pentru declanşarea procedurii de neîndeplinire a obligaţiilor de stat membru în raport cu directivele care reglementează domeniul achiziţiilor publice (procedura de infringement).

Prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii s-a abrogat punctul ce prevedea introducerea lit. b indice 1) a Art. 8 în Legea achizițiilor publice, potrivit căruia „orice regie autonomă sau companie naţională / societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public” și a fost introdus Art. 16 indice 1 care prevede următoarele: „regiile autonome sau companiile naţionale / societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile Art. 8 sau 9, dar al căror capital integral ori majoritar este deţinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare / prestare de servicii / execuţie de lucrări a căror valoare estimată depăşeşte pragul prevăzut la Art. 19 trebuie să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, transparenţei, proporţionalităţii şi recunoaşterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de către autoritatea tutelară.”. În consecință, propun Parlamentului ca, prin Legea de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013, să se introducă în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2016 ce constituie legea-cadru în materia achizițiilor publice, textul prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2013, pentru argumentele expuse.

Având în vedere aspectele semnalate, precum şi competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii trimise spre promulgare, urmând ca Parlamentul să decidă asupra acesteia.

Traian Băsescu, Preşedintele României

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro