Sari direct la conținut

Finanțele au primit în analiză un proiect pentru implementarea unei scheme privind finanțarea IMM-urilor prin bursă

HotNews.ro
Cum va functiona schema de implementare a fondului, Foto: Hotnews
Cum va functiona schema de implementare a fondului, Foto: Hotnews

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) urmează să analizeze o schemă de implementare a unui fond de investiții obligatar destinat IMM-urilor inovative / IMM-urilor exportatoare. HotNews.ro a mai scris despre acest subiect, dar acum a analizat un document în acest sens. Cristian Păun, președintele Consiliului de Administrație al FNGCIMM (instituție care va fi implicată în această schemă) spune că se află în lucru acest document. Potrivit acestuia, impactul bugetar va fi minim.

Mecanismul de finanțare este următorul (conform proiectului):

• o serie de entități vor crea o companie de proiect (SPV) având calitatea de acționari – sponsori ai schemei

• SPV-ul va lista printr-un intermediar financiar (bancă lider – bancă de investiții) obligațiuni pe piața de capital cu scadență de 3 sau de 5 ani, obligațiunile fiind convertibile în acțiuni la scadența lor, având bon de subscriere în acțiuni (warant) care poate fi detașat de obligațiuni și poate fi vândut separat de deținătorul obligațiunii

• intermediarul financiar va vinde obligațiunile prin ofertă publică pe piața de capital românească

• investitorii instituționali și individuali vor primi obligațiuni contra capitalului subscris de ei și vor încasa cupoane fixe trimestriale / anuale de la SPV

• capitalul acumulat prin oferta publică de obligațiuni va fi investit de către SPV (administratorul schemei) în IMM-uri active din sectoare inovative (IT, de exemplu)

• IMM-urile vor folosi capitalul pentru a demara programe de investiții menite să dezvolte aceste companii și să genereze un plus de profit și dividende pentru acționari, inclusiv pentru SPV; din dividende se vor plăti cupoanele aferente obligațiunilor vândute de către SPV și se va reține dividendul și pentru sponsorii – acționari plus toate cheltuielile de operare ale administratorului de fond;

• la scadența obligațiunilor ele vor fi convertite în acțiuni și transferate investitorilor individuali / instituționali care doresc să rămână acționari în această schemă de finanțare.

Mecanismul de finanțare presupune emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni, cu bon de subscriere în acțiuni (warant-ul) care detașează de obligațiune dreptul de a fi acționar la scadență, acesta putând fi valorificat separat de către deținătorul obligațiunii la scadența sa. Obligațiunile pot fi emise cu preț de emisiune diferit de valoarea nominală. Emisiunea de obligațiuni se va face de către SPV (entitate cu răspundere limitată având acționar FNGCIMM și ceilalți potențiali acționari identificați).

Mecanismul schemei de finanțare îi are ca participanți pe:

• Acționarii administratorului fondului de investiții – SPV: au rolul de a subscrie capital către SPV-ul creat în scopul administrării fondului de investiții;

• SPV-ul va fi o companie nou creată, cu răspundere limitată și care va emite în nume și cont propriu intrumente financiare pe piața de capital, va plasa capitalul rezultat în urma subscrierii pe obligațiunile emise în IMM-uri conform criterilor agreate;

• Intermediar emisiune: va intermedia emisiunea prin ofertă publică (IPO) de obligațiuni pe piață

• Investitorii individuali / instituționali: sunt furnizorii privați de capital pentru această schemă de finanțare care vor achiziționa obligațiunile emise de SPV, le pot vinde altor investitori înainte de scadență, pot deveni acționari prin convertirea obligațiunilor în acțiuni la scadență sau pot vinde acest drept de a deveni acționar către un terț (investitori instituțional sau individual);

• IMM-urile inovative: sunt beneficiarii direcți ai acestei scheme de finanțare primind capitalul de la SPV către care plătesc dobânzi sau dividende (în funcție de modul în care se va realiza plasamentul de capital în aceste IMM-uri).

Provocările acestei scheme

1. Dificultăți în a găsi un intermediar de calitate care să preia rolul de bancă lider în emisiunea de obligațiuni pe piața de capital (recomandăm o bancă de investiții de prim rang);

2. Dificultăți în a găsi bănci de investiții dispuse să intre în schema de emisiune de obligațiuni convertibile în acțiuni în calitate de bancă parteneră în grupul de plasament garantat al ofertei publice (care să preia obligațiunile rămase nesubscrise de investitori);

3. Interesul scăzut al investitorilor pentru astfel de scheme complexe de finanțare destinate IMM-urilor (sector perceput riscant pentru o piață emergentă ca România);

4. Posibilitatea reală de înrăutățire a rating-ului de țară al României în perioada următoare;

5. Cerințele specifice pentru listarea pe piața de capital din România a unor astfel de scheme de finanțare pentru IMM-uri (cerințe de capital, cerințe de supraveghere etc.) care pot face schema foarte birocratică și costisitoare;

6. Dificultăți în a găsi suficiente IMM-uri inovative și active care să beneficieze de capitalul acestei scheme de finanțare;

7. Ieșirea la final din această schemă a acționarilor inițiali (cei care au creat SPV-ul).

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro