Sari direct la conținut

Poliția Capitalei extinde în weekend programul pentru eliberarea adeverinței de "non-violator" / Cine trebuie să obțină astfel de document și în ce condiții / Ce prevede noua legislație

HotNews.ro
Poliția Capitalei extinde în weekend programul pentru eliberarea adeverinței de "non-violator" / Cine trebuie să obțină astfel de document și în ce condiții / Ce prevede noua legislație

Poliția Capitalei anunță, vineri, că a extins pentru acest weekend programul pentru eliberarea „adeverinței de non-violator”, la fiecare sector de Poliție, ca urmare a numărului mare de cereri pentru acest document. Toate unitățile din sistemele de învățământ, sănătate, protecție socială – indiferent dacă sunt de stat sau private – sunt obligate să solicite angajaților și celor cu care colaborează un certificat de integritate care să ateste dacă respectivele persoane sunt sau nu în registrul persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, potrivit unor prevederi legale intrat în vigoare din 20 iulie.

Poliția Capitalei a anunțat, vineri, că în ultima perioadă numărul solicitărilor pentru eliberarea acestor documente a crescut semnificativ, astfel că a decis ca în zilele de 7 și 8 septembrie, în intervalul orar 09.00 – 17.00, în fiecare secție de poliție să fie deschis câte un ghișeu pentru eliberarea acestor documente.

Secții de poliție deschise sâmbătă, între orele 09.00 – 17.00:

 • Sectorul 1 Poliție – Secția 5 Poliție;
 • Sectorul 2 Poliție – Secția 8;
 • Sectorul 3 Poliție – Secția 12;
 • Sectorul 4 Poliție – Secția 15;
 • Sectorul 5 Poliție – Secția 24;
 • Sectorul 6 Poliție – Secția 22;
 • Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative la sediul Secției 10 Poliție.

Secții de poliție deschise duminică, între orele 09.00 – 17.00:

 • Sectorul 1 Poliție – Secția 2 Poliție;
 • Sectorul 2 Poliție – Secția 6;
 • Sectorul 3 Poliție – Secția 12;
 • Sectorul 4 Poliție – Secția 15;
 • Sectorul 5 Poliție – Secția 18;
 • Sectorul 6 Poliție – Secția 20;
 • Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative la sediul Secției 10 Poliție.

Aceste adeverințe sunt eliberate de structurile de cazier judiciar, iar cererea pentru eliberarea documentului poate fi depusă personal sau prin împuterniciți, pe baza unei procuri notariale, la Compartimentele de Relații cu Publicul din cadrul Secțiilor de Poliție.

Dacă persoana respectivă nu este cunoscută în evidențele cazierului judiciar i se va elibera, de regulă, pe loc, adeverința pentru persoane necunoscute cu mențiuni care pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor pe modelul tipizat. Dacă persoana căutată apare cu orice fel de mențiuni în evidențele cazierului judiciar, adeverința va fi eliberată în cel mult 30 de zile.

Angajatorii publici sau privaţi a căror activitate presupune contactul cu copii sau persoane vulnerabile trebuie să solicite angajaţilor adeverinţă de integritate, potrivit prevederilor din Legea privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, care au intrat în vigoare în 20 iunie.

Până la operaţionalizarea Registrului, Poliţia poate elibera, la cererea persoanelor fizice sau a instituţiilor, adeverinţe din care să rezulte dacă persoana verificată a săvârşit infracţiuni de natură sexuală. Persoanele fizice pot obţine propriul certificat de integritate în aceleaşi condiţii în care pot primi și certificatul de cazier judiciar.

În certificatul de integritate comportamentală se înscriu toate datele existente în Registru cu privire la persoana în cauză (dacă este menționată acolo), iar certificatul este valabil 6 luni de la data eliberării.

Ce prevede legea – agresorii sexuali vor fi înscriși într-un registru național și monitorizați de Poliție

Potrivit actului normativ, persoanele înscrise în registru au obligaţia să comunice poliţiei, odată la cel mult trei luni, informații precum profesia, mijloacele de existenţă, cu ce persoane minore, în vârstă, cu dizabilităţi sau vulnerabile locuiesc sau intră în contact frecvent sau ce școli sau spitale de copii frecventează. De asemenea, dacă își schimbă locuința sau pleacă într-o călătorie trebuie să anunțe Poliția în cel mult 3, respectiv 15 zile. La rândul său, Poliția trebuie să facă verificări la domiciliul persoanelor înscrise în registru, nu mai târziu de trei luni.

Legea, inițiată de deputatul Oana Bâzgan și semnată de 111 parlamentari din toate partidele, prevede instituirea Registrului naţional automatizat cu privire la autorii contravenţiilor şi infracţiunilor sexuale, de hărţuire sau asupra minorilor.

De asemenea, actul normativ stipulează păstrarea unei evidenţe a persoanelor fizice sancţionate, condamnate sau împotriva cărora au fost luate măsuri penale sau administrative, conform Codului penal, şi a celor în cazul cărora au fost dispuse măsuri procesual penale.

Ce este Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

Registrul reprezintă un mijloc de cunoaştere, supraveghere şi identificare operativă a persoanelor care au comis următoarele infracţiuni:

 • a) trafic de persoane
 • b) trafic de minori
 • c) proxenetism
 • d) exploatare a cerşetoriei
 • e) folosire a unui minor în scop de cerşetorie
 • f) folosire a serviciilor unei persoane exploatate
 • g) folosire a prostituţiei infantile
 • h) viol
 • i) agresiune sexuală
 • j) act sexual cu un minor
 • k) corupere sexuală
 • l) racolare a minorilor în scopuri sexuale
 • m) hărţuire sexuală
 • n) folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual
 • o) pornografie infantilă
 • p) ultraj contra bunelor moravuri
 • q) incest

În Registru se ţine evidenţa următoarelor categorii de persoane:

 • a) persoanele fizice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale în legătură cu infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2), de către organele române competente;
 • b) persoanele de cetăţenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea autorităţilor centrale din celelalte state membre şi ale autorităţilor competente din statele terţe cu privire la săvârşirea unei infracţiuni din cele enumerate
 • c) persoanele născute în străinătate despre care s-au primit comunicări din partea autorităţilor competente ale altor state cu privire la săvârşirea unei infracţiuni din cele enumerate şi cu privire la care sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României.

Obligațiile persoanelor înscrise în Registru

(art 12) Persoanele înscrise în Registru au obligaţia de a se prezenta periodic la organele de poliţie pe raza cărora domiciliază sau îşi au reşedinţa, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, pentru a comunica acestora informaţii relevante referitoare la:

 • a) profesia, meseria sau activitatea pe care o desfăşoară;
 • b) mijloacele de existenţă;
 • c) persoanele minore, în vârstă, cu dizabilităţi sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact în mod direct şi sistematic;
 • d) unităţile de învăţământ şcolar sau preşcolar, taberele de copii, spitalele de copii sau orice loc frecventat în mod preponderent de copii, în care au avut acces în această perioadă;
 • e) adresa unde locuiesc;
 • f) modalitatea de comunicare cu organele de poliţie.
 • De asemenea, persoanele înscrise în Registru au obligaţia:
 • a) de a anunţa, în prealabil, organul de poliţie pe raza căruia locuieşte, în cazul intenţiei efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinaţie, scopul deplasării, perioada de deplasare şi mijlocul detransport folosit;
 • b) de a se prezenta la organul de poliţie pe raza căruia îşi stabileşte locuinţa pentru a comunica despre aceasta şi a fi luate în evidenţă, în termen de cel mult 3 zile.

La rândul lor, organele de poliţie au obligaţia de a desfăşura periodic, dar nu mai târziu de odată la 3 luni, verificări la domiciliu, reşedinţa sau imobilul în care persoanele înscrise în Registru locuiesc efectiv, în scopul obţinerii de date şi informaţii privind comportamentul acestor persoane şi modul de obţinere a mijloacelor de existenţă, precum şi actualizării, după caz, a datelor din Registru sau din celelalte baze de date ale Poliţiei Române.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro