Sari direct la conținut

Trei proceduri de infringement vizând România. CE cere un nou sistem informatic pentru monitorizarea produselor accizabile: România utilizează o versiune perimată

HotNews.ro
Comisia Europeană, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei
Comisia Europeană, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Comisia Europeană a decis miercuri să trimită României scrisori de punere în întârziere care vizează dezvoltarea unui nou sistem informatic pentru monitorizarea circulației produselor accizabile, precum și tratamentul TVA aplicat obiectelor second-hand care conțin metale sau pietre prețioase. De asemenea, Comisia îndeamnă România să respecte normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

România utilizează o versiune perimată a sistemului informatic pentru monitorizarea produselor accizabile, cu consecințe grave asupra pieței interne

CE a decis miercuri să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru că nu a finanțat și dezvoltat la timp noile versiuni ale unui sistem informatic pentru monitorizarea circulației produselor accizabile (alcool, tutun și produse energetice) la nivelul Uniunii Europene.

Normele UE (în principal Directiva 2008/118/CE a Consiliului) permit produselor accizabile să circule în regim de amânare a plății accizelor, cu condiția ca documentele electronice să fie prelucrate în mod corespunzător în statele membre de expediere și de sosire. De asemenea, sistemul informatic le permite statelor membre să comunice informații cu privire la operatorii autorizați să pună în circulație astfel de produse și să coopereze între ele pentru a combate frauda.

România utilizează o versiune perimată a sistemului informatic și nu a luat măsurile necesare pentru a utiliza noua versiune. Faptul că România nu a acționat în timp util ar putea avea consecințe grave asupra pieței interne, deoarece produsele accizabile nu ar fi autorizate să circule, în mod normal, către sau dinspre România decât odată ce acciza a fost achitată în mod corespunzător. Aceasta poate afecta, de asemenea, toate celelalte state membre care au nevoie să trimită și să primească informații administrative din România, avertizează CE.

În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților române.

CE cere României să alinieze la legislația UE normele sale privind tratamentul TVA aplicat obiectelor second-hand care conțin metale sau pietre prețioase

Tot miercuri, Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru nepunerea în aplicare în mod corect a normelor UE (Directiva 2006/112/CE a Consiliului) privind tratamentul TVA aplicat obiectelor second-hand care conțin metale prețioase sau pietre prețioase.

Dreptul Uniunii prevede o schemă specială de TVA destinată facilitării comerțului de bunuri de consum de ocazie în ceea ce privește aceste obiecte. Normele din România exclud toate obiectele second-hand care conțin metale prețioase, pietre prețioase sau pietre semiprețioase de la regimul special de TVA și creează dificultăți pentru întreprinderile din acest sector. În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților române.

România, îndemnată să respecte normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

Comisia a decis tot astăzi să trimită avize motivate unui număr de 22 de țări (printre care și România) și să trimită scrisori suplimentare de punere în întârziere Germaniei și Maltei, în legătură cu conformitatea legislației și practicilor lor naționale cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE).

Prin aceste norme, UE a pus în aplicare un sistem modern, care ajută piețele forței de muncă să devină mai flexibile, facilitează și mai mult furnizarea de servicii între statele membre și stabilește recunoașterea automată a calificărilor profesionale în țările UE pentru anumite profesii, cum ar fi arhitecții, medicii sau asistenții medicali.

Comisia a trimis aceste avize motivate și scrisori suplimentare de punere în întârziere în ceea ce privește normele privind libertatea de stabilire, libertatea de a presta servicii, recunoașterea automată a calificărilor, facilitarea cerințelor administrative pentru procedurile de recunoaștere, recunoașterea stagiilor profesionale și cooperarea administrativă. Toate statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat Germaniei și Maltei sau să trimită cazurile în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul celorlalte state membre destinatare ale avizului motivat.

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro