Sari direct la conținut

CEDO obligă statul român să adopte o legislație prin care să recunoască cuplurile de același sex / Șeful CNCD: România ar trebui să adopte legislația privind parteneriatul civil

HotNews.ro
Steag LGBT, in culorile curcubeului, Foto: Jean-Marc Barrere / AFP / Profimedia
Steag LGBT, in culorile curcubeului, Foto: Jean-Marc Barrere / AFP / Profimedia

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a admis o plângere formulată de Asociația ACCEPT și de mai multe persoane împotriva statului român prin care s-a sesizat încălcarea Articolului 8 din Convenția Curții care prevede „dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”. Hotărârea vine după ce 42 de persoane au dat în judecată statul român din cauza lipsei de recunoaștere și protecție legală pentru familiile lor, formate din persoane de același sex. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării(CNCD), Csaba Asztalos, a declarat pentru HotNews.ro că decizia CEDO nu este „o surpriză”, iar România ar trebui să adopte legislația privind parteneriatul civil. El s-a declarat însă sceptic că partidele își vor asuma gestionarea acestei probleme în an electoral.

Decizia a fost pronunțată de CEDO în cazul Buhuceanu și Ciobotaru și al altor 20 de familii formate din persoane de același sex.

În decizi de marți, CEDO a constatat că România a încălcat articolul 8 din Convenție în privința „vieții private”, cât și al „vieții de familie”.

Ce prevede articolul 8 – Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie:

 • „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.
 • Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora”.

Ce a stabilit CEDO:

 • „Curtea observă că atât la momentul în care reclamanţii au depus cererile la Curte, cât şi în prezent nu existau şi nu există dispoziţii în legislaţia română care să recunoască căsătoria între persoane de acelaşi sex sau o altă formă de parteneriat pentru cuplurile de acelaşi sex. Dimpotrivă, Codul civil nu recunoaşte în mod expres astfel de parteneriate.
 • Curtea a ajuns deja la concluzia existenţei unei obligaţii pozitive în temeiul articolului 8 din Convenţie de a asigura recunoaşterea şi protecţia juridică a cuplurilor de acelaşi sex şi a constatat o încălcare a acestei obligaţii în cauzele Oliari şi alţii şi Fedotova şi alţii (…) Această obligaţie pozitivă nu ar trebui să depindă de circumstanţele naţionale. Obligaţia de a se asigura că reclamanţii aveau recunoaşterea şi protecţia juridică a familiilor lor respective este general aplicabilă în temeiul Convenţiei: reclamanţii – care constituiau de facto familii de acelaşi sex în România – aveau acelaşi drept la recunoaştere şi protecţie juridică în temeiul articolului 8.
 • Curtea constată că niciunul dintre motivele de interes public invocate de Guvern nu prevalează asupra interesului reclamanţilor de a vedea relaţiile lor respective recunoscute şi protejate în mod corespunzător de lege.
 • Curtea concluzionează că statul pârât şi-a depăşit marja de apreciere şi nu şi-a respectat obligaţia pozitivă de a asigura dreptul reclamanţilor la respectarea vieţii private şi de familie a acestora”.

Șeful CNCD: Soluția ar fi adoptarea legii parteneriatului civil. Nu știu dcă partidele își asumă asta în an electoral

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării(CNCD), Csaba Asztalos, a declarat pentru HotNews.ro că decizia CEDO nu este „o surpriză”, iar România ar trebui să adopte legislația privind parteneriatul civil. El s-a declarat însă sceptic că partidele își vor asuma gestionarea acestei probleme în an electoral.

 • „Decizia nu este o surpriză, ea era previzibilă. Efectul important este că România va fi obligată să adopte o legislație prin care protejează și recunoaște cuplurile de același sex.
 • Soluția ar fi să adopte legea parteneriatului civil care în opinia mea ar trebui să se refere și la cuplurile heterosexuale nu doar la cele formate din persoane de același sex”, a spus el, adăugând că decizia nu se referă la posibilitatea adopției de către cuplurile de același sex.

Șeful CNCD a precizat că prezenta decizie CEDO poate fi atacată în termen de trei luni la Marea Cameră, însă șansele de reușită sunt reduse ținând cont de o decizie similară în cazul Rusiei.

 • „Foarte important este că CEDO nu a accepta argumentul statelor că în societate există un număr important de cetățeni care nu agreează parteneriatul persoanelor de același sex”, a mai spus Asztalos, precizând că prejudecățile nu sunt considerate un temei legal.

El a adăugat că rămâne la latitudinea statului cum și când implementează decizia, Consiliul Europei având un mecanism de monitorizare și are sancțiuni care merg până la suspendarea dreptului de vot în Consiliul Europei.

O „decizie istorică”

Asociația Accept spune că decizia CEDO este una istorică:

 • „În urma acestei decizii istorice, pentru a fi în acord cu Convenția, România trebuie să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex.
 • CEDO subliniază clar că aceste familii au nevoie urgent de o formă de recunoaștere care să le ofere acestor familii drepturi egale și să creeze un cadru legal care să protejeze traiului în comun al acestor cupluri.
 • Asociația ACCEPT cere încă o dată cu ocazia acestei hotărâri Guvernului și Parlamentului României să își facă datoria față de toți cetățenii lui și să trateze toate familiile din țara noastră cu demnitate și respect.
 • Solicităm Guvernului și Parlamentului adoptarea de instrumente adecvate de protecție și recunoaștere juridică pentru toate familiile din România, precum: Modificarea Codului Civil pentru a permite căsătoria între persoane de același sex și recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în străinătate; Legiferarea parteneriatului civil, indiferent de sexul celor doi parteneri de cuplu, înregistrat de către ofițerul de stare civilă; Protecția familiei de facto, care nu optează pentru căsătorie sau parteneriat civil, în domeniul patrimonial, al sănătății și în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice”.

Petiție pentru „protecție și recunoaștere legală pentru toate familiile”

În 17 mai, asociația ACCEPT a lansat o petiție în care cere „protecție și recunoaștere legală pentru toate familiile”.

Semnatarii petiției cer Guvernului și Parlamentului:

 • Modificarea Codului Civil pentru a permite căsătoria între persoane de același sex și recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în străinătate;
 • Legiferarea parteneriatului civil, indiferent de sexul celor doi parteneri de cuplu, înregistrat de către ofițerul de stare civilă;
 • Protecția familiei de facto, care nu optează pentru căsătorie sau parteneriat civil, în domeniul patrimonial, al sănătății și în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice.

Mai multe cupluri gay au dat în judecată statul român la CEDO pentru recunoașterea relației de familie

Florin Buhuceanu și Victor Ciobotaru, doi parteneri de același sex, au dat în judecată statul român în urma refuzului stării civile de a recunoaște relația de familie dintre ei. În acest demers li s-au alăturat alte 20 de familii formate din persoane de același sex.

Cazul a reunit 42 de petenți, cel mai mare număr de persoane gay și lesbiene care au solicitat protecția vieții lor private la CEDO până acum.

Aceste cupluri au primit din partea oficiilor de stare civilă un refuz argumentat în baza interdicțiilor din Codului Civil privind recunoașterea legală a relațiilor între persone de același sex. În baza acestui refuz, Asociația ACCEPT a chemat statul român în judecată, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru a cere obligarea României la legiferarea parteneriatului civil în baza articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În altă cauză, Adrian Coman și Clai Hamilton au dat în judecată România la CEDO pentru încălcarea dreptului lor la căsătorie, nediscriminare, viață de familie și acces la justiție. Procesul a început în martie 2021. Cei doi au fost recunoscuți ca soți de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), dar și de către Curtea Constituțională a României (CCR). Cu toate acestea, politicienii au ignorat cele două decizii.

În 2018, în plină ofensivă a susținătorilor familiei tradiționale, CCR a decis: Un cuplu format din persoane de același sex intră în sfera noțiunii de „viață privată”, precum și a noțiunii de „viață de familie”, asemenea unui cuplu heterosexual

În septembrie 2018, cu o săptămână înainte de referendumul pentru familia tradițională, motivarea Curții Constituționale în cazul cuplului gay Coman-Hamilton a fost una clară, nemailăsând loc de interpretări în privința reglementării parteneriatului civil între persoanele de același sex. „Un cuplu format din persoane de același sex intră în sfera noțiunii de „viață privată”, precum și a noțiunii de „viață de familie”, asemenea relației stabilite într-un cuplu heterosexual”, se arată în documentul CCR.

În acest sens, Curtea preciza totodată că „persoanele de același sex, care formează cupluri stabile, au dreptul de a-și exprima personalitatea în interiorul acestor relații și de a beneficia, în timp și prin mijloacele prevăzute de lege, de o recunoaștere legală și judiciară a drepturilor și îndatoririlor corespunzătoare”.

 • „Aplicând cele dispuse de instanța europeană în interpretarea normelor europene, Curtea Constituțională constată că relația pe care o are un cuplu format din persoane de același sex intră în sfera noțiunii de „viață privată”, precum și a noțiunii de „viață de familie”, asemenea relației stabilite întrun cuplu heterosexual, fapt ce determină incidența protecției dreptului fundamental 26 la viață privată și de familie, garantat de art.7 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, de art.8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de art.26 din Constituția României.
 • Bucurându-se de dreptul la viaţă privată și de familie, persoanele de același sex, care formează cupluri stabile, au dreptul de a-și exprima personalitatea în interiorul acestor relații și de a beneficia, în timp și prin mijloacele prevăzute de lege, de o recunoaștere legală și judiciară a drepturilor și îndatoririlor corespunzătoare (a se vedea, în acest sens, și hotărârea Curţii Constituţionale din Italia – Ordinanza n.4/2011, publicată în Gazzetta Ufficiale nr.2 din 12 ianuarie 2012)”, se arată în motivarea Curții Constituționale, publicată în 27 septembrie 2018.

Precedentul Rusia

În ianuarie 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) s-a pronunțat referitor la un caz care vizează refuzul Rusiei de a oferi protecție legală familiilor formate din persoane de același sex. CEDO a hotărât că Rusia a încălcat articolele 8 (protecția vieții private) și 14 (combaterea discriminării) din Convenție, fiind o decizie fără precedent.

În acest caz a fost vorba despre șase persoane (trei cupluri) care și-au depus dosarele pentru căsătorie la trei birouri diferite din Moscova și Griazi. Pentru că toate aceste cereri au fost respinse, solicitanții au reclamat deciziile la CEDO în temeiul încălcării articolului 8 și 14 din Convenție.

Printre argumentele aduse de către Rusia, pentru a justifica nerecunoașterea parteneriatelor între persoane de același sex, se numără faptul că o societate conservatoare, precum cea din Rusia, nu ar fi pregătită pentru așa ceva.

Cum lucrurile sunt asemănătoare în România, unde Codul Civil recunoaște doar căsătoria dintre un bărbat și o femeie, cu toate că Constituția recunoaște „căsătoria dintre soți”, Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului din cadrul Asociației Accept, care apără drepturile persoanelor LGBTI, a explicat atunci ce afecte ar putea avea pentru țara noastră decizia CEDO împotriva Rusiei.

 • „Această hotărâre trebuie să fie urmată și de către România în al 12-lea ceas. Statul ar trebui să adopte de îndată o legislație pentru protejarea tuturor acestor familii. De altfel, așteptam în perioada următoare ca CEDO să se pronunțe în 23 de cauze.
 • Sunt plângeri aduse de către 23 de cupluri de români, care se plâng de faptul că nu au niciun fel de protecție juridică a familiei în țara noastră (…)
 • „România se află acum la coada Uniunii Europene, alături de alte state care nu au niciun fel de protecție juridică: Slovacia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia. Așadar, hotărârea de astăzi este una istorică”, continuă avocata”, explica pentru HotNews.ro avocata Iustina Ionescu.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro